زیارت اربعین / ترجمه

 
سلام بر ولى خدا و دوست او
سلام بر خلیل خدا و بنده نجیب او
سلام بر بنده برگزیده خدا و فرزند برگزیده‌اش
سلام بر حسین مظلوم و شهید
سلام بر آن بزرگوارى که
به گرفتاری‌ها اسیر بود
و کشته اشکِ روان گردید
خدایا من به راستى گواهى دهم
که آن حضرت ولىّ (و نماینده) تو
و فرزند ولىّ تو بود
و برگزیده‌ات و فرزند برگزیده‌ات بود
که کامیاب شد
به بزرگداشت تو،
گرامیش کردى
به وسیله شهادت
و مخصوصش داشتى به سعادت
و برگزیدى او را به پاکزادى
و قرارش دادى یکى از آقایان (بزرگ)
و از رهروان پیشرو
و یکى از کسانى که از حق دفاع کردند
عَلى خَلْقِکَ مِنَ الاَوْصِیاَّءِ
و میراث‌هاى پیمبران را به او دادى
و از اوصیائى که
حجت تو بر خلقت هستند قرارش دادى
او نیز در دعوت مردم
جاى عذر و بهانه‌اى (براى کسى) نگذارد
و بی‌دریغ خیرخواهى کرد
و جان خود را در راه تو داد
تا برهاند بندگانت را
از (گرداب) جهالت و نادانى
و سرگردانى (در وادى) گمراهى
و چنان شد که همدست شدند بر علیه آن حضرت
کسانى که دنیا فریبشان داد.
و فروختند بهره (کامل و سعادت خود را)
به بهاى پست ناچیزى
و بداد آخرتش را
در مقابل بهائى اندک و بى مقدار
و بزرگى کردند و خود را
در چاه هوا و هوس سرنگون کردند،
و تو و پیامبرت را به خشم آوردند
و پیروى کردند از میان بندگانت آنانى را که
اهل دو دستگى و نفاق بودند
و کسانى را که بارهاى سنگین گناه به دوش مى‌کشیدند
و بدین جهت مستوجب دوزخ گشته بودند
آن حضرت (که چنان دید) با شکیبائى و پاداش جوئى
با آنها جهاد کرد تا خونش در راه پیروى تو ریخت
و حریم مقدسش شکسته شد
خدایا آنان را لعنت کن به لعنتى وبال دار
و عذابشان کن به عذابى دردناک
سلام بر تو اى فرزند رسول خدا،
سلام بر تو اى فرزند آقاى اوصیاء
گواهى دهم که به راستى تو
امانتدار خدا و فرزند امانت‌‌دار اویى
سعادتمند زیستى و ستوده از دنیا رفتى
و گمگشته و ستمدیده و شهید درگذشتى
و نیز گواهى دهم که خدا به راستى وفا کند
بدان وعده‌اى که به تو داده،
و به هلاکت رساند هر که را
که دست از یاریت برداشت
و عذاب کند کسى که تو را کشت
و گواهی دهم که تو
به خوبى وفا کردى به عهد خدا،
و جهاد کردى در راه او تا مرگت فرا رسید
خدا لعنت کند کسى که تو را کشت
و خدا لعنت کند کسى که به تو ستم کرد
و خدا لعنت کند مردمى که
شنیدند جریان کشتن و ستم تو را
و بدان راضى بودند،
خدایا من تو را گواه مى‌گیرم که
من دوست دارم هر که او را دوست دارد
و دشمنم با هر که او را دشمن دارد
پدرم و مادرم به فدایت اى فرزند رسول خدا.
گواهى دهم که
تو به راستى نورى بودى
در پشت پدرانى بلند مرتبه
و رحم‌هایى پاکیزه
که آلوده‌ات نکرد
اوضاع زمان جاهلیت به آلودگی‌هایش
و در برت نکرد از لباس‌هاى چرکینش
و گواهى دهم که
به راستى تو از پایه‌هاى دین
و ستون‌هاى محکم مسلمانان
و پناهگاه مردمان با ایمان هستی
و گواهى دهم که تو به راستى پیشواى
نیکوکار با تقوا
و پسندیده و پاکیزه
و راهنماى راه یافته‌اى
و گواهى دهم که همانا
امامان از فرزندانت
روح و حقیقت تقوا
و نشانه‌هاى هدایت
و رشته‌هاى محکم (حق و فضیلت)
و حجت‌هایى بر مردم دنیا هستند
و گواهى دهم که من به شما ایمان دارم
و به بازگشتتان یقین دارم
با قوانین دینم و عواقب کردارم
و دلم تسلیم دل شما است
و کارم پیرو کار شما است
و یاریم برایتان آماده است
تا آن که خدا در ظهورتان اجازه دهد
پس با شمایم نه با دشمنان شما،
درودهاى خدا بر شما
و بر روان‌هاى شما و پیکرهایتان
و حاضرتان و غائبتان
و آشکارتان و نهانتان.
آمین اى پروردگار جهانیان.