علی دلیلی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علی دلیلی
آرشیو وبلاگ
      بیسابقه ترین کشفیات ولایی در قرآن کریم : دلیلی عالی بر وحدت قران و عترت با شناسایی اشارات ولایی قرآن و نمایش برخی موارد (شناسایی هزاران مورد از تناسب لفظ و معنا در قران کریم بعنوان اشارات ولایی به 12 امام و 14 معصوم ص/س/ع، و نیز اشارات خاص به وقایع و موضوعات مانند کربلا-عاشورا، 17 رکعت نماز در 5 نوبت، بر اساس علم امنیت اطلاعات و نهان نگاری متنی و بروش کامپیوتری و مستقل از انسانها و عقاید آنان و قابل اجرا و تکرار در همه جهان)
اثبات وجود اشارات به واقعه کربلا در 3 دقیقه !!! نویسنده: علی دلیلی - چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٥
 1. بنام خدا
 2. مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین
 3. تقدیم میکند
 4. اشارات ولایی قرآن کریم
 5. دلیلی عالی در وحدت قرآن و عترت
 6. مبتنی بر تناسب لفظ و معنا
 7. و علم امنیت اطلاعات و نهان نگاری متنی
 8. و مهندسی چیدمان و تکرار
 9. کلمات، عبارت و فرازهای قرآن کریم
 10. آیا اثبات وجود اشارات به واقعه کربلا
 11. در قرآن کریم ممکنه !؟
 12. میشه در 3 دقیقه اصول و روش ها
 13. برای آموزش آنرا یاد بگیریم !!!
 14. مستقل از افراد و سلائق
 15. و عقاید و مذاهب و شرایط و زمان  !!!
 16. و همه ما، خودمون،
 17. با نرم افزارها انها را وارسی نماییم !!! ؟؟؟
 18. اشارات قران کریم
 19. در کلام  معصومین ص/س/ع
 20. از امام حسین س/ع و
 21. نیز از امام صادق س/ع
 22. علیهما السلام نقل شده
 23. که فرموده اند :
 24. کتاب الله (القران الکریم)
 25. علی أربعة وجوه ::
 26. العبارات والإشارات
 27. و اللّطائف و الحقایق
 28. فأما العبارات للعوام ،
 29. و أما الإشارات للخواص !
 30. و أما اللطائف للأولیاء ،
 31. و أما الحقایق للأنبیاء.
 32. نظریه و سوال اساسی و بنیادین و نوین ::
 33. آیا واقعًا بسیاری از کلمات و عبارات و فرازها
 34. در آیات و سوره های قرآن کریم
 35. متناسب با مفهوم و معنای آنها
 36. تکرار و/یا چینش شده اند !؟
 37. و همه با نرم افزارها
 38. میتوانند آنها را بِشمارند !!!
 39. مثلًا ..وحید.. (یعنی تک و تنها)
 40. فقط یه بار اومده !!!
 41. مثلًا بسیاری از
 42. مشتقات ..ز..و..ج.. زوجند !!!
 43. و یا ...
 44. مثلا سبع السماوات و سماوات السبع
 45. فقط  7 بار اومده !!!
 46. مثلا   8 و 8/1 و هشتم و ...
 47. فقط 8 موردند !!!
 48. مثًلًا ..وَلِیُّ.. در ..اِنّما وِلِیُکُم..
 49. برای ولایتمندی حضرت امیرالمومنین علی ع
 50. ( یعنی 12 امام س/ع ) فقط 12 بار اومده !!!
 51. مثًلًا ..مولا و مولی.. – بدون ... بِئسَ (بد) مولی...
 52. اونهم (بیاد 12 امام ع)  فقط 12 بار اومده !!!
 53. مثلا "اطاعت خدا و رسول" 14 مرتبه اومده !
 54. و 13 بار ضمیر مذکر و فقط! 1 ضمیر مونث !!!!!
 55. مثلًا ...شطره... (یعنی جهت و سوی - در نماز)
 56. فقط 5 مرتبه اومده ! ( نمارهای 5 نوبتی روزانه ) !!!
 57. مثلًا 17 بار ..الحمد.. در نمازها میگوییم
 58. پس حتما خداوند ..حمید.. است !!!
 59. و حمید در قرآن 17 بار اومده !!!
 60. مثلًا 17 بار به طرف خاک در نمازها میرویم !!!
 61. و ..تُراب.. فقط 17 بار اومده !!!
 62. مثًلا معصومین ص/س/ع فرموده اند
 63. که ..نحن اسماء الله .. (ما اسم خداوند هستیم )
 64. و ..اسم.. فقط 14 بار در قرآن اومده !!!
 65. و ..اسماء.. فقط 12 بار اومده !!!
 66. و ..کلمات.. فقط 14 بار اومده !!!
 67. و ..اصحاب الجنه... 14 بار !!! (و2 تا کنارهم!)
 68. و ..فی جنات.. فقط 14 بار!!!
 69. و آیا میدانید که در قرآن کریم :
 70. (شاید!!! – ممکن است !!! احتمالا !!!)
 71. بیاد امام حسین ع امام سوم شیعیان ::
 72. ... آیا میدانید که ... صدها و هزاران ؟ مورد
 73. از کلمات و فرازها و عبارات از
 74.  فرهنگ عاشورایی و کربلایی
 75. دارای تکرارهای 3 تایی
 76. در قرآن کریم هستند !!!
 77. محرم ، فرات ،  الکرب ، السفینه
 78. کرب ..عظیم ، بلاء..عظیم،
 79. ذبّح ، ذ ب ح ..ابناء ، ذبح..عظیم ، یسقون، ...
 80. فقط10 آیه با ...
 81. کرب و/یا بلاء (عاشورا== دَهُم)
 82. سوره  10 (عاشورا!) آیه (سال!)  61 ::
 83. دارای کلمات  اکبر + اصغر !!!
 84. کانال های اشارات قرآن در تلگرام  :
  1. @quranhints
  2. telegram.me/quranhints
  3. @quranhint
  4. telegram.me/quranhint
 85. مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین
  1. quranhints@gmail.com
 86. اشارات ولایی قرآن کریم
 87. روشی نوین ونگاهی دقیق !!!
 88. دلیلی عالی در وحدت قرآن و عترت
 89. مبتنی بر تناسب لفظ و معنا،
 90. علم امنیت اطلاعات و نهان نگاری متنی،
 91. و مهندسی چیدمان و تکرارهای فرازها
 92. در آیات و سوره های قرآن کریم
 93. با تشکر فراوان از
 94. مجتمع آتیه مهر صدرا – تهران،
 95. موسسه آموزش عالی بصیر – آبیک قزوین،
 96. و سایت و نرم افزار ذکر و تنزیل ::
 97. http://zekr.org
 98. http://tanzil.net
 99. آدرس برای مشاهده اطلاعات
 100. و نیز برای ارتباط و تماس با
 101. پژوهشگر و مدیر عامل مرکز
 102. 09123459914
 103. daliliali@gmail.com
 104. http://daliliali.blog.ir
 105. daliliali.persianblog.ir/archive


  نظرات ()
آیا اشارات و چیدمان عاشورایی-کربلایی قرآن کریم قابل احصاء است !؟ نویسنده: علی دلیلی - یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥
 1. آیا اشارات و چیدمان
 2.  عاشورایی-کربلایی  در قرآن کریم
 3. قابل احصاء است !؟
 4. آیا ممکن است تکرارهای 3 تایی
 5.  و چیدمان های خاص
 6. مرتبط به امام سوم س/ع
 7. اشارات عاشورایی قرآن باشند !؟
 8. (( بر اساس علم نهان نگاری متنی -
 9. بنام استگانوگرافی زبانی
 10. در حوزه امنیت اطلاعات و تبادلات ))
 11. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 12. نتیجهٔ جستجو برای «محرم"»:
 13. ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 14. جزئیات جستجو
 15. مُحَرَّمٌ وَمُحَرَّمٌ الْمُحَرَّمِ
 16. —----------------------------------
 17. نتیجهٔ جستجو برای «الکرب»:
 18. ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 19. جزئیات جستجو
 20. الْکَرْبِ
 21. —----------------------------------
 22. نتیجهٔ جستجو برای «کرب عظیم»:
 23. ۶ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 24. جزئیات جستجو
 25. الْکَرْبِ الْعَظِیمِ
 26. —----------------------------------
 27. نتیجهٔ جستجو برای «بلاء عظیم»:
 28. ۶ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 29. جزئیات جستجو
 30. بَلَاءٌ عَظِیمٌ
 31. —----------------------------------

 

 1. نتیجهٔ جستجو برای «فوزا عظیما»:
 2. ۶ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 3. جزئیات جستجو
 4. فَوْزًا عَظِیمًا
 5. —------------------------------—
 6. نتیجهٔ جستجو برای «فرات»:
 7. ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 8. جزئیات جستجو
 9. فُرَاتٌ فُرَاتًا
 10. —----------------------------------
 11. نتیجهٔ جستجو برای «ع*ب*س»:
 12. ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 13. جزئیات جستجو ( بیادعباس ع )
 14. عَبَسَ عَبُوسًا
 15. —----------------------------------
 16. نتیجهٔ جستجو برای «ذبح ابناء»:
 17. ۶ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 18. جزئیات جستجو
 19. یُذَبِّحُونَ وَیُذَبِّحُونَ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَکُمْ أَبْنَاءَهُمْ
 20. —----------------------------------
 21. نتیجهٔ جستجو برای «یستحی نساءکم»:
 22. ۶ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 23. جزئیات جستجو
 24. وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ
 25. —----------------------------------
 26. نتیجهٔ جستجو برای «ستحی نساءهم»:
 27. ۶ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 28. جزئیات جستجو
 29. وَنَسْتَحْیِی وَیَسْتَحْیِی وَاسْتَحْیُوا نِسَاءَهُمْ
 30. —----------------------------------
 31. نتیجهٔ جستجو برای «السفینه»:
 32. ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 33. جزئیات جستجو
 34. السَّفِینَةِ السَّفِینَةُ
 35. —----------------------------------
 36. نتیجهٔ جستجو برای «بالصلاه»:
 37. ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 38. جزئیات جستجو
 39. بِالصَّلَاةِ
 40. —----------------------------------
 41. نتیجهٔ جستجو برای «والصلاه»:
 42. ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 43. جزئیات جستجو
 44. وَالصَّلَاةِ
 45. —----------------------------------
 46. نتیجهٔ جستجو برای «"اسماعیل"»:
 47. ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد.
 48. جزئیات جستجو
 49. إِسْمَاعِیلَ إِسْمَاعِیلَ ۚ
 50. —----------------------------------
 51. اکبر + اصغر !!!
 52. ...
 53. سوره 10 (یونس)  !!! آیه  61 !!!
 54. ...
 55. بیاد 10 محرم سال 61 !!!
 56. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 57. اشک (تفیضون!!!)
 58. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 59. وَمَا تَکُونُ فِی شَأْنٍ
 60. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ
 61. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ
 62. إِلَّا کُنَّا عَلَیْکُمْ شُهُودًا
 63. إِذْ تُفِیضُونَ فِیهِ
 64. وَمَا یَعْزُبُ عَن رَّبِّکَ
 65. مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ
 66. فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ
 67. وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِکَ وَلَا أَکْبَرَ
 68. إِلَّا فِی کِتَابٍ مُّبِینٍ
 69. ﴿یونس: ۶١)
 70. ===================
 71. نتیجهٔ جستجو برای «یزید+کافر»:
 72. ۸ مورد در ۳ آیه یافت شد. 
 73. جزئیات جستجو
 74. وَلَیَزِیدَنَّ یَزِیدُ وَیَزِیدُهُم الْکَافِرِینَ وَالْکَافِرُونَ
 75. ==============================
 76. نتیجهٔ جستجو برای «کفر+یزید»:
 77. ۱۰ مورد در ۳ آیه یافت شد. 
 78. جزئیات جستجو
 79. وَکُفْرًا کَفَرَ کُفْرُهُ کُفْرُهُمْ وَلَیَزِیدَنَّ یَزِیدُ
 80. ===============================
 81. نتیجهٔ جستجو برای «لعن»:
 82. ۴۱ مورد در ۳۶ آیه یافت شد. 
 83. جزئیات جستجو
 84. لَّعَنَهُمُ فَلَعْنَةُ یَلْعَنُهُمُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ لَعْنَةُ لَّعْنَتَ لَعْنَةَ نَلْعَنَهُمْ لَعَنَّا لَعَنَهُمُ یَلْعَنِ وَلَعَنَهُ لَّعَنَهُ لَعَنَّاهُمْ وَلُعِنُوا لُعِنَ لَّعَنَتْ لَّعْنَةُ وَلَعَنَهُمُ لَعْنَةً اللَّعْنَةُ اللَّعْنَةَ الْمَلْعُونَةَ لَعْنَتَ لُعِنُوا وَیَلْعَنُ مَّلْعُونِینَ لَعَنَ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا لَعْنَتِی وَلَعَنَهُمْ
 85. ========================
 86. نتیجهٔ جستجو برای «لعنهم!"*لعنهم الله"»:
 87. ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد. 
 88. جزئیات جستجو
 89. نَلْعَنَهُمْ وَالْعَنْهُمْ وَلَعَنَهُمْ
 90. ========================
 91. نتیجهٔ جستجو برای «"*لعنتَ الله"»:
 92. ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد. 
 93. جزئیات جستجو
 94. لَّعْنَتَ اللَّهِ لَعْنَةَ اللَّهِ لَعْنَتَ اللَّهِ
 95. ========================
 96. نتیجهٔ جستجو برای «لعن+غ*ض*ب»:
 97. ۶ مورد در ۳ آیه یافت شد. 
 98. جزئیات جستجو
 99. وَلَعَنَهُ لَّعَنَهُ وَلَعَنَهُمْ وَغَضِبَ
 100. ::::::::::::::::::::::::::::::::::
 101. daliliali.persianblog.ir/archive
 102. + @quranhint
 103. + @quranhints
 104. + daliliali.blog.ir
 105. + 09123459914
 106. + 02188536120
  نظرات ()
الصلاه معراج المومن نویسنده: علی دلیلی - یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥

الصلاه معراج المومن !!!

...

آیا در قرآن هم اشاراتی به این حدیث داریم !؟

...

نتیجهٔ جستجو برای

«"؟عِند الله"»:

 ۶۴ مورد در ۶۱ آیه یافت شد.

...

نتیجهٔ جستجو برای

«الصلاه»:

  ۶۴ مورد در ۶۱ آیه یافت شد.

:::::::::::::::::::::::::::::::::

daliliali.persianblog.ir/archive

+ @quranhint

+ @quranhints

+ daliliali.blog.ir

+ 09123459914

+ 02188536120

  نظرات ()
شناسایی و شمارش تقریبی فرازها و پیامهای ممکن خاص نویسنده: علی دلیلی - شنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٥
 1. اشارات ولایی قرآن کریم
 2. و کاربرد نهان نگاری و ریاضیات
 3. در شناسایی و شمارش تقریبی
 4. فرازها و پیامهای ممکن خاص
 5. ازمیان عملًا بینهایت موارد موجود
 6. آغاز کوششی برای ارائه
 7. کلیات، اصول، مفاهیم، تعاریف، قضایا و نتایج
 8. و تجزیه و تحلیل مناسب و ...
 9. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 10. Monte Carlo methods 
 11. (or Monte Carlo experiments)
 12. are a broad class of 
 13. computational algorithms 
 14. that rely on repeated 
 15. random sampling
 16. to obtain numerical results.
 17. They are often used in physical and mathematical problems
 18. and are most useful
 19. when it is difficult or impossible
 20. to use other mathematical methods.
 21. Monte Carlo methods are mainly used
 22. in three distinct problem classes:
 23. [1]optimizationnumerical integration,
 24. and generating draws from
 25. probability distribution.
 26. ::::::::::::::::::::::
 27. telegram.me/quranhints
 28. daliliali.persianblog.ir
 29. daliliali.blog.ir
 30. @quranhints    +   @quranhint
 31. daliliali@gmail.com
 32. quranhints@gmail.com
 33. با تشکر فراوان از
 34. مجتمع آتیه مهر صدرا – تهران،
 35. موسسه آموزش عالی بصیر –

                                                                                                                                                              i.                                 آبیک قزوین،

 1. و سایت و نرم افزار
 2. ذکر و تنزیل ::
 3. http://zekr.org
 4. http://tanzil.net
 5. برای  تماس با
 6. مرکز پژوهشهای قرآنی
 7. نور ولایت مبین
 8. 02188536120
 9. پژوهشگر و مدیر عامل
 10. 09123459914
 11. (التماس دعا برای همه)
  نظرات ()
خطبه شعبانیه رسول الله ص ( در باره رسیدن ماه مبارک رمضان) نویسنده: علی دلیلی - شنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٥
 1. خطبه شعبانیه
 2. عن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام
 3. قال:  إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)
 4. خَطَبَنَا ذَاتَ یوْمٍ فَقَالَ
 5. أَیهَا النَّاسُ
 6. إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَیکمْ شَهْرُ اللَّهِ
 7. بِالْبَرَکةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ
 8. شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ
 9. وَ أَیامُهُ أَفْضَلُ الْأَیامِ
 10. وَ لَیالِیهِ أَفْضَلُ اللَّیالِی
 11. وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ
 12. وَ هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ
 13. إِلَی ضِیافَةِ اللَّهِ
 14. وَ جُعِلْتُمْ فِیهِ
 15. مِنْ أَهْلِ کرَامَةِ اللَّهِ
 16. أَنْفَاسُکمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ
 17. وَ نَوْمُکمْ فِیهِ عِبَادَةٌ
 18. وَ عَمَلُکمْ فِیهِ مَقْبُولٌ
 19. وَ دُعَاؤُکمْ فِیهِ مُسْتَجَابٌ
 20. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّکمْ
 21. بِنِیاتٍ صَادِقَةٍ
 22. وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ
 23. أَنْ یوَفِّقَکمْ لِصِیامِهِ
 24. وَ تِلَاوَةِ کتَابِهِ
 25. فَإِنَّ الشَّقِی
 26. مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ
 27. فِی هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِیمِ
 28. وَ اذْکرُوا
 29. بِجُوعِکمْ وَ عَطَشِکمْ فِیهِ
 30. جُوعَ یوْمِ الْقِیامَةِ وَ عَطَشَهُ
 31. وَ تَصَدَّقُوا
 32. عَلَی فُقَرَائِکمْ وَ مَسَاکینِکمْ
 33. وَ وَقِّرُوا کبَارَکمْ
 34. وَ ارْحَمُوا صِغَارَکمْ
 35. وَ صِلُوا أَرْحَامَکمْ
 36. وَ احفَظُوا ألسِنَتَکم،
 37. وغَضّوا عَمّا لایحِلّ
 38. النَّظرُ إلیه  أبصارَکم،
 39. و عمّا لایحلّ
 40. الإستِماعُ إلیه أسماعَکم
 41. وَ تَحَنَّنُوا عَلَی أَیتَامِ النَّاسِ
 42. کمَا یتَحَنَّنُ عَلَی أَیتَامِکمْ
 43. وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکمْ
 44. وَ ارْفَعُوا إِلَیهِ أَیدِیکمْ
 45. بِالدُّعَاءِ فِی أَوْقَاتِ صَلَوَاتِکمْ
 46. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ
 47. یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا
 48. بِالرَّحْمَةِ إِلَی عِبَادِهِ،
 49. یُجِیبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ
 50. وَ یُلَبِّیهِمْ إِذَا نَادَوْهُ
 51. وَ یَسْتَجِیبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ
 52. أَیهَا النَّاسُ
 53. إِنَّ أَنْفُسَکمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِکمْ
 54. فَفُکّوهَا بِاسْتِغْفَارِکمْ
 55. وَ ظُهُورُکمْ ثَقِیلَةٌ مِنْ أَوْزَارِکمْ
 56. فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِکمْ
 57. وَ اعْلَمُوا
 58. أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی ذِکرُهُ
 59. أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لایعَذِّبَ
 60. الْمُصَلِّینَ وَ السَّاجِدِینَ
 61. وَ أَنْ لایرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ
 62. یوْمَ یقُومُ النَّاسُ
 63. لِرَبِّ الْعالَمِینَ
 64. أَیهَا النَّاسُ
 65. مَنْ فَطَّرَ مِنْکمْ
 66. صَائِماً مُؤْمِناً
 67. فِی هَذَا الشَّهْرِ
 68. کانَ لَهُ بِذَلِک
 69. عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
 70. عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ
 71. لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ
 72. فَقِیلَ لَهُ یا رَسُولَ اللَّهِ
 73. لَیسَ کلُّنَا یقْدِرُ عَلَی ذَلِک
 74. فَقَالَ(ص)
 75. اِتَّقُوا النَّارَ
 76. وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
 77. اتَّقُوا النَّارَ
 78. وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ
 79. أَیهَا النَّاسُ
 80. مَنْ حَسَّنَ مِنْکمْ
 81. فِی هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ
 82. کانَ لَهُ جَوَازاً عَلَی الصِّرَاطِ
 83. یوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ
 84. وَ مَنْ خَفَّفَ فِی هَذَا الشَّهْرِ
 85. عَمَّا مَلَکتْ یمِینُهُ
 86. خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیهِ حِسَابَهُ
 87. وَ مَنْ کفَّ فِیهِ شَرَّهُ
 88. کفف [کفَ] اللَّهُ
 89. عَنْهُ غَضَبَهُ
 90. یوْمَ یلْقَاهُ
 91. وَ مَنْ أَکرَمَ فِیهِ یتِیماً
 92. أَکرَمَهُ اللَّهُ یوْمَ یلْقَاهُ
 93. وَ مَنْ وَصَلَ فِیهِ رَحِمَهُ
 94. وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ یوْمَ یلْقَاهُ
 95. وَ مَنْ قَطَعَ فِیهِ رَحِمَهُ
 96. قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ یوْمَ یلْقَاهُ
 97. وَ مَنْ تَطَوَّعَ فِیهِ بِصَلَاةٍ
 98. کتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ
 99. وَ مَنْ أَدَّی فِیهِ فَرْضاً
 100. کانَ لَهُ ثَوَابُ
 101. مَنْ أَدَّی سَبْعِینَ فَرِیضَةً
 102. فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ
 103. وَ مَنْ أَکثَرَ فِیهِ
 104. مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیَّ
 105. ثَقَّلَ اللَّهُ مِیزَانَهُ
 106. یوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِینُ
 107. وَ مَنْ تَلَا فِیهِ آیةً مِنَ الْقُرْآنِ
 108. کانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ
 109. مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ
 110. فِی غَیرِهِ مِنَ الشُّهُورِ
 111. أَیهَا النَّاسُ
 112. إِنَّ أَبْوَابَ الْجِنَانِ
 113. فِی هَذَا الشَّهْرِ مُفَتَّحَةٌ
 114. فَاسْأَلُوا رَبَّکمْ
 115. أَنْ لایغَلِّقَهَا عَلَیکمْ
 116. وَ أَبْوَابَ النِّیرَانِ مُغَلَّقَةٌ
 117. فَاسْأَلُوا رَبَّکمْ
 118. أَنْ لایفَتِّحَهَا عَلَیکمْ
 119. وَ الشَّیاطِینَ مَغْلُولَةٌ
 120. فَاسْأَلُوا رَبَّکمْ
 121. أَنْ لایسَلِّطَهَا عَلَیکمْ
 122. قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع)
 123. فَقُمْتُ فَقُلْتُ
 124. یا رَسُولَ اللَّهِ
 125. مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ
 126. فِی هَذَا الشَّهْرِ
 127. فَقَالَ یا أَبَا الْحَسَنِ
 128. أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ
 129. فِی هَذَا الشَّهْرِ
 130. الْوَرَعُ عَنْ
 131. مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
 132. ثُمَّ بَکی
 133. فَقُلْتُ یا رَسُولَ اللَّهِ
 134. مَا یُبْکیکَ
 135. فَقَالَ یا عَلِی
 136. أَبْکی لِمَا یسْتَحَلُّ مِنْک
 137. فِی هَذَا الشَّهْرِ کأَنِّی بِک
 138. وَ أَنْتَ تُصَلِّی لِرَبِّک
 139. وَ قَدِ انْبَعَثَ
 140. أَشْقَی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ
 141. شَقِیقُ عَاقِرِ نَاقَةِ ثَمُودَ
 142. فَضَرَبَک ضَرْبَةً
 143. عَلَی قَرْنِک
 144.  فَخَضَبَ مِنْهَا لِحْیتَک
 145. قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع)
 146. فَقُلْتُ یا رَسُولَ اللَّهِ
 147. وَ ذَلِک فِی سَلَامَةٍ مِنْ دِینِی
 148. فَقَالَ (رسول الله)
 149. صفِی سَلَامَةٍ مِنْ دِینِک
 150. ثُمَّ قَالَ یا عَلِی
 151. مَنْ قَتَلَک فَقَدْ قَتَلَنِی
 152. وَ مَنْ أَبْغَضَک فَقَدْ أَبْغَضَنِی
 153. وَ مَنْ سَبَّک فَقَدْ سَبَّنِی
 154. لِأَنَّک مِنِّی کنَفْسِی
 155. رُوحُک مِنْ رُوحِی
 156. وَ طِینَتُک مِنْ طِینَتِی
 157. إِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَی
 158. خَلَقَنِی وَ إِیاک
 159. وَ اصْطَفَانِی وَ إِیاک
 160. وَ اخْتَارَنِی لِلنُّبُوَّةِ
 161. وَ اخْتَارَک لِلْإِمَامَةِ
 162. فَمَنْ أَنْکرَ إِمَامَتَک
 163. فَقَدْ أَنْکرَ نُبُوَّتِی
 164. یا عَلِی
 165. أَنْتَ وَصِیی
 166. وَ أَبُو وُلْدِی
 167. وَ زَوْجُ ابْنَتِی
 168. وَ خَلِیفَتِی عَلَی أُمَّتِی
 169. فِی حَیاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی
 170. أَمْرُک أَمْرِی
 171. وَ نَهْیک نَهْیی
 172. أُقْسِمُ بِالَّذِی
 173. بَعَثَنِی بِالنُّبُوَّةِ
 174. وَ جَعَلَنِی خَیرَ الْبَرِیةِ
 175. إِنَّک لَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ
 176. وَ أَمِینُهُ عَلَی سِرِّهِ
 177. وَ خَلِیفَتُهُ عَلَی عِبَادِه

  1. ::::::::::::::::::::::
  2. telegram.me/quranhints
  3. daliliali.persianblog.ir
  4. daliliali.blog.ir
  5. @quranhints    +   @quranhint
  6. daliliali@gmail.com
  7. quranhints@gmail.com
  8. با تشکر فراوان از
  9. مجتمع آتیه مهر صدرا – تهران،
  10. موسسه آموزش عالی بصیر –
  11.  آبیک قزوین،
  12. و سایت و نرم افزار
  13. ذکر و تنزیل ::
  14. http://zekr.org
  15. http://tanzil.net
  16. برای  تماس با
  17. مرکز پژوهشهای قرآنی
  18. نور ولایت مبین
  19. 02188536120
  20. پژوهشگر و مدیر عامل
  21. 09123459914
  22. (التماس دعا برای همه)
  نظرات ()
... یه ماه دیگه ... برای رمضان ... خواهیم گفت ... نویسنده: علی دلیلی - سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٥

رفته

اندک اندک ماه خوبان رفته است           میگساری هم ز قرآن رفته است

ماه فرقانی بدش ؟ وه کم نظیر               دل نگاهش سوی یزدان رفته است

سی سحر گشتت نصیب !دیدی چه شد؟     

  سوی حق رفته !  شتابان رفته است

نو بهار و ماه نیکو پیش ما !                 دم غنیمت بد !  بهاران رفته است

چون که دیدش مرگ خود را پیش رو     اشک خون از چشم پیران رفته است

هر جوانی ناله از   جان می کند         او که داند غل ز شیطان رفته است

عشق سوزانی اگر داری به دل          تا وصالش قلب سوزان رفته است

هرکه احیاء کرده است جانش شبی          از کرم تا نزد جانان رفته است

دم غنیمت کرده بودی ! گل ستان ؟     

ماه سی گل  هم گلستان رفته است

تا به اعلی می شدش رفت از زمین          آسمانی  سوی جانان رفته است

تا بماند زنده جانش آدمی                بر لبش صد ذکر غفران رفته است

آرزوی داشتی نگه داری زمان          رفته است با صد نگهبان رفته است

لحظه هایش بی حد از قیمت بدش       ترس دل هم شد ! شتابان رفته است

چشم خود بازش بنه،   نیکو نگر                بدرقه کن !  ناز نازان رفته است

حرف ذوالحمدی شنو از دل به دل       

      کم بود گر بی گناهان رفته است

http://daliliali.persianblog.ir/post/779/

  نظرات ()
احادیث و روایات در باره اشارات قران کریم از ائمه اطهار و معصومین ص نویسنده: علی دلیلی - سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٥

بنام خدا

مرکز پژوهشهای قرآنی

نور ولایت مبین

تقدیم میکند

:::::::::::::::::::::

اشارات ولایی قران

دلیلی عالی در

 وحدت قرآن و عترت

مبتنی بر تناسب لفظ و معنا

و علم امنیت اطلاعات

و نهان نگاری متنی

و مهندسی چیدمان

و تکرار فرازهای قرآن کریم

..............................

نظریه و سوال اساسی

 و بنیادین و نوین ::

آیا واقعًا بسیاری از

کلمات و عبارات در قرآن

متناسب با مفهوم و معنای آنها

تکرار شده اند !؟

و همه با نرم افزارها

میتوانند آنها را بِشمارند !!!

............................

احادیث و روایات

در باره اشارات قران کریم

از ائمه اطهار و معصومین ص

از امام حسین س/ع و

نیز از امام صادق س/ع

علیهما السلام نقل شده

که فرموده اند :

کتاب الله (القران الکریم)

علی أربعة وجوه ::

العبارات و الإشارات

و اللّطائف و الحقایق

فأمّا العبارات للعوام،

وأما الإشارات للخواص،

و أمّا اللطائف للأولیاء،

و أمّا الحقایق للأنبیاء.

............................

آیا اثبات وجود اشارات

به واقعه کربلا

در قرآن کریم ممکنه !؟

میشه در 2 دقیقه اصول و روش ها

برای آموزش آنرا یاد بگیریم !!!

مستقل از افراد و سلائق

و عقاید و مذاهب

و شرایط و زمان  !!!

و همه ما، خودمون،

با نرم افزارها انها را

وارسی نماییم !!! ؟؟؟

............................

مثلًا ..وحید.. (یعنی تک و تنها)

یه بار اومده !!!

مثلًا بسیاری از مشتقات ..ز..و..ج..

به تعداد زوجند !!!

مثلا سبع السماوات و سماوات السبع

فقط و فقط  7 بار اومده !!!

مثلا 8و 8/1 و هشتم

و ... فقط 8 موردند !!!

............................

مثًلًا ..وَلِیُّ.. در ..اِنّما وِلِیُکُم..

برای ولایت حضرت علی ع

( یعنی 12 امام س/ع )

فقط 12 بار اومده !!!

مثًلًا ..مولا و مولی..

بدون ..بِئسَ (بد) مولی..

اونهم (بیاد 12 امام ع)

فقط 12 بار اومده !!!

..........................

مثلًا ...شطر...

( یعنی جهت و سوی

- در نماز )

فقط 5 مرتبه اومده !

( نمارهای 5 نوبتی روزانه ) !!!

مثلًا 17 بار ..الحمد..

در نمازها میگوییم

پس حتما خداوند ..حمید.. است !!!

و حمید در قرآن 17 بار اومده !!!

مثلًا 17 بار به طرف خاک

 در نمازها میرویم !!!

و ..تُراب.. فقط 17 بار اومده !!!

...............................

مثًلا معصومین ص/س/ع

فرموده اند که

..نحن اسماء الله ..

 (ما اسم خداوند هستیم )

و ..اسم.. فقط 14 بار

در قرآن اومده !!!

و ..اسماء.. فقط 12 بار اومده !!!

و ..کلمات.. فقط 14 بار اومده !!!

و ..اصحاب الجنه... 14 بار !!!

و ..فی جنات.. فقط 14 بار!!!

و صدها و هزاران مورد

!!!!!!!!!!!!!

و بیاد امام حسین ع

امام سوم شیعیان ::

آیا میدانید که صدها مورد

از کلمات و عبارات

از فرهنگ عاشورا و کربلا

دارای تکرارهای 3 تایی

در قرآن کریم هستند !!!

محرم ، فرات ،

الکرب، السفینه،

کرب ..عظیم ،

 بلاء..عظیم،

ذ ب ح ..ابناء ،

ذبح..عظیم، ذبّح ،

 یسقون، ...

آیا میدانید فقط در 10 آیه

 (بعدد عاشورا یعنی دهم)

کرب یا بلاء داریم !؟

...............................

کانال های اشارات قرآن

اینترنت - و در تلگرام  :

@quranhints

Telegram.me/quranhints

@quranhint

Telegram.me/quranhint

مرکز پژوهشهای قرآنی

نور ولایت مبین

quranhints@gmail.com

02188536120

............................

اشارات ولایی قران

دلیلی عالی در

وحدت قرآن و عترت

مبتنی بر تناسب لفظ و معنا،

علم امنیت اطلاعات

و نهان نگاری متنی،

و مهندسی چیدمان

و تکرارهای فرازها

در آیات و سوره ها

در  قرآن کریم

.............................

با تشکر فراوان از

مجتمع آتیه مهر صدرا تهران،

موسسه آموزش عالی بصیر –

آبیک قزوین،

و سایت و نرم افزار

ذکرو تنزیل ::

http://zekr.org

http://tanzil.net

...............................

آدرس ها ::

 برای مشاهده اطلاعات

و نیز برای

ارتباط و تماس با

پژوهشگر و مدیر عامل

مرکز پژوهشهای قرآنی

نور ولایت مبین

09123459914

daliliali@gmail.com

http://daliliali.blog.ir

daliliali.persianblog.ir/archive

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر اثبات وجود اشارات به واقعه کربلا در 3 دقیقه !!! آیا اشارات و چیدمان عاشورایی-کربلایی قرآن کریم قابل احصاء است !؟ الصلاه معراج المومن شناسایی و شمارش تقریبی فرازها و پیامهای ممکن خاص خطبه شعبانیه رسول الله ص ( در باره رسیدن ماه مبارک رمضان) ... یه ماه دیگه ... برای رمضان ... خواهیم گفت ... احادیث و روایات در باره اشارات قران کریم از ائمه اطهار و معصومین ص خطبه فدکیه حضرت فاطمه الزهراء حدیث شریف کساء نظریه تناسب و تناظر لفظ و معنا دلیلی عالی در وحدت قرآن و عترت
کلمات کلیدی وبلاگ قرآن (٢۸۳) الاشارات لاهل البیت (٤٥) رموز قرآن (۳۳) معصومین (۳۳) تکرارات قران (٢٩) شعر (٢۸) جستجو (٢٧) تکرارات قرآن (٢٧) http://zekr dot org (٢۳) علی دلیلی (٢٢) 12 امام س (٢۱) دعا (٢۱) قرآن کریم (٢٠) خمسه آل عبا (٢٠) رمز تعداد تکرارها (۱۸) 12 امام /س (۱٧) المکررات القرانیه (۱٥) 14 معصوم /س (۱٤) رمضان (۱٤) انتخابات (۱٤) امامان ع (۱۳) 14 معصوم س (۱۳) خدا (۱٢) قران (۱٠) تداعی (۱٠) http://zekrorg (۱٠) 14 معصوم (٩) آیات (٩) 12 امام ع (٩) رموز تکرار (٩) رمز تکرار در قرآن (٩) تکرارهای ولایی قران (٩) تکرارات در قرآن (۸) جستجو در قرآن (۸) امتحان (۸) خمسه آل عبا /ص س (۸) المکررات القرآنیه (۸) المکررات فی القران (۸) رموز تکرارات قران (٧) رموز تکرار در قران (٧) شیطان (٧) عرفان (٧) هستــی (٧) مطالب (٧) رموز تکرار در قرآن (٧) تداعیات (٧) رموز عددی (٦) درسی (٦) نکات (٦) وبلاگ (٦) فیلم (٦) عاشورا (٦) سیاسی (٦) آزادی (٦) اصول (٦) الاشارات لاهل البیت فی القران (٦) 14 معصوم /ص (٦) گروه ها (٦) تفکیکی (٦) steganography (٥) جوشن صغیر (٥) مراتب (٥) http://tanzilnet (٥) تکرار در قرآن (٥) المکررات فی القران الکریم (٥) http://tanzil dot net (٥) عبرت (٥) سئوال (٥) امام حسین (٥) ترجمه (٥) درک (٥) سئوالات (٥) قران کریم (٤) علمی (٤) مناجات (٤) دقت (٤) کربلا (٤) کامپیوتر (٤) آزمایش (٤) تکامل (٤) انرژی (٤) امام حسین ع (٤) زیارت (٤) آخرت (٤) زمزمه (٤) عقیدتی (٤) zekr dot org (٤) تعداد تکرارها (٤) رموز تکرارهای قران (٤) معصومین /س (٤) http://qurancode dot com (٤) المکررات القران (٤) اشارات در تکرارات (٤) رمز تکرارها (٤) رموز تکرارات قرآن (٤) بازنویسی (٤) تشابه (٤) دلیلی (٤) 12 امام (٤) 7 آسمان (٤) 1390 (۳) مرداد 90 (۳) مراحل تکامل (۳) http://tanzil-net (۳) اشارات (۳) حرف ها (۳) جستجو در قران (۳) اعجاز عددی قرآن (۳) تعمیم (۳) زیانکارترین (۳) انواع اعجاز (۳) خمسه آل عبا /ص (۳) رمز تعداد تکرارها در قرآن (۳) خمسه آل عبا / ص س (۳) رمز تعدد تکرارها (۳) رمز تعداد تکرار (۳) زیبایی تعدد تکرارها (۳) زیبایی تعداد تکرارها (۳) رمز تکرارات (۳) الاشارات فی القران (۳) نهان کاری در قرآن (۳) daliliali (۳) 14 معصوم ص/س (۳) تکرارهای ولایی قرآن (۳) تکرارات ولایی قرآن (۳) رموز تکرار کلمات (۳) معصومین س (۳) معصومین ع (۳) رمز تکرارات قرآن (۳) اعجاز عددی (۳) مراتب و درجات (۳) tanzil dot net (۳) خدا شناسی (۳) اعتقادی (۳) اولیاء (۳) کالری (۳) روش (۳) بهترین (۳) اعتقاد (۳) انسان (۳) امام رضا (۳) امامان (۳) تحلیل (۳) علم (۳) مذهبی (۳) شخصی (۳) فرهنگ (۳) اجتماعی (۳) حجاب (۳) نماز (۳) امنیت (۳) history (۳) انواع (۳) کلمات کلیدی (٢) اصل (٢) سند (٢) ملائک (٢) عقیده (٢) منطقی (٢) یادداشت ها (٢) امام خمینی (٢) خود شناسی (٢) شرایط (٢) حروف مقطعه (٢) ارحم الراحمین (٢) مزاح (٢) شبیه سازی (٢) رویت هلال ماه (٢) ماه خوبان (٢) خمینی (٢) بصیرت (٢) یلدا (٢) لینک (٢) امام (٢) سیگار (٢) افکار (٢) اینترنت (٢) آدم (٢) عقل (٢) خوراکی (٢) وبلاگ شخصی (٢) نکته (٢) سخنرانی (٢) سایت (٢) تاریخ (٢) غزل (٢) سلام (٢) دیدگاه (٢) ثروت (٢) تربیت (٢) انتخاب (٢) مجلس (٢) شروع (٢) خداشناسی (٢) سحر (٢) کلمات (٢) حرف (٢) حق (٢) اربعین (٢) هدایت (٢) عذاب (٢) حدیث (٢) سجده (٢) شیطون (٢) احزاب (٢) منطق (٢) قرآنی (٢) چشم انداز (٢) security (٢) درس (٢) تکرار (٢) خلقت (٢) عدل (٢) روزنامه (٢) مقایسه (٢) روش کار (٢) حق و باطل (٢) اخلاقی (٢) 14 بشری (٢) 12 آیه النور (٢) 14 نعمت الله (٢) رمز تکرار (٢) تداعی با 14 معصوم س (٢) رمز تعدد کلمات (٢) تکرارات 12 تایی (٢) 12 من آیاته (٢) 14 عباد (٢) متن در متن (٢) 12 معصوم (٢) نحن الصلاه (٢) 12 اقیموا الصلاه (٢) 12 الی صراط مستقیم (٢) رمز در قرآن (٢) رموز قرآن ؟ (٢) 5 الکتاب المبین (٢) رموز عددی قرآن (٢) ذوالحمد (٢) صفحات خدا (٢) الاخسرین (٢) آذر 90 (٢) husein (٢) دل واقعه (٢) نحوه سئوال (٢) لا یحب (٢) سبعا من المثانی (٢) نهانکاری و پنهانکاری (٢) رموز و اشارات قران (٢) شعر و زمزمه (٢) http://sadracentralofficeir (٢) تکرر فی القران (٢) نهان کاری (٢) تکرارها فی القران (٢) حرف ها و نکته ها (٢) پنهانکاری و نهانکاری (٢) grammar steganography (٢) رموز و اشارات در تکرارات (٢) رموز تکرار و اشارات (٢) 14 معصوم ص/س/ع (٢) 14 "*مَن خلق*" (٢) رموز و اشارات در قران (٢) اشارات ولایی قرآن (٢) اشارات قران به عترت (٢) رموز تکرارهای قرآن (٢) الاشارات القرانیه (٢) ویدئوهای علی دلیلی (٢) تکرارات قرآن و 14 معصوم س/ص (٢) تکرارات قرآنی (٢) رموز تکرارات در قران (٢) المکررات فی القرآن الکریم (٢) رمز تعداد تکرارها در قران (٢) رموز تکرارات و اشارات قران (٢) رموز تکرارات در قرآن (٢) تکرارات در قران (٢) 14 معصوم و قرآن کریم (٢) اعجاز تکرارات قرآن (٢) پروژه های قرآنی (٢) الاشارات لاهل البیت فی القرآن الکریم (٢) معصومین / س (٢) حرفهای اخیر (٢) 14 معصوم/س (٢) 14 معصومین /س (٢) 12 وما ادراک (٢) خمسه آل عبا (س) (٢) دقت و عبرت (٢) استحسانات و تداعیات (٢) خمسه طیبه (٢) رموز تعداد تکرارها (٢) رموز تکرارات (٢) 7 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (٢) رمز تکرارهای قرآن (٢) اشارات با تکرارات (٢) علل تکرار در قرآن (٢) اشاره با تکرار (٢) رموز و اشاره در تعداد تکرار (٢) تکرارات عینی (٢) کدوم گروه (٢) رمز نگاری (٢) عقلی (٢) اعجاز قرآن (٢) تفکیک (٢) حرف های من (٢) پنج تن (٢) جانفشانی (٢) بدترین ها (٢) دیدگاه ها (٢) ثقلین (٢) مسلک (٢) درجات (٢) lesson (٢) علت خلقت (٢) http://tanzil\net (٢) http://zekr\org (٢) ترکیبات (٢) زیبانویسی (٢) اندکس (٢) باز نویسی (٢) ابوحمزه (٢) توان 100 (۱) ساده سازی (۱) معجم (۱) قوس صعود (۱) قوس نزول (۱) اعتراض مثبت (۱) همسنخی (۱) 4 کار (۱) زیربنا (۱) بی اندازه (۱) tanzil-org (۱) بدیهی (۱) فکر عمیق (۱) ربط مفاهیم (۱) عبارتی (۱) پیر صنعان (۱) تخصیص (۱) end end (۱) بی عقیده (۱) 50 نکته (۱) وحدانیت (۱) جامعه کبیر (۱) جامعترین (۱) قدرک عقل (۱) خدای قلابی (۱) چند خدا (۱) بایپس (۱) رمز می (۱) انواع اشتباه (۱) لینک و پیوند (۱) نسبت اجزاء (۱) حرف و صفحه (۱) خط و جزء (۱) حال بدم (۱) ذکرسجده (۱) and - or (۱) جنگ نهایی (۱) ارزش نهایی (۱) rating system (۱) نهایت اینترنت (۱) دوری از آتش (۱) درک غلط (۱) اکرام و اهانت (۱) سنجیده (۱) کرب (۱) بلاء (۱) نظم هستی (۱) کشورداری (۱) دل مومن (۱) نقش ورزش (۱) ارزش ورزشها (۱) ادامه نسل (۱) حکمت نکاح (۱) ژرف نگری (۱) زیربنایی (۱) ظاهری (۱) ارفاق (۱) نقمت (۱) داخل کعبه (۱) فعالیت انرژی (۱) ابو حمزه (۱) غدیر در قرآن (۱) درس و کار (۱) سئوال و جواب (۱) دل و جرات (۱) سه روزه (۱) عهد با خدا (۱) عناوین وبلاگ (۱) حق و ناحق (۱) قوم ها (۱) judgement (۱) speedy (۱) some billion years (۱) زوایا (۱) بررسی ها (۱) جاماندگان (۱) باطنی (۱) دقت نظر (۱) آیات کوتاه (۱) هزار آیه (۱) http://zekr-org (۱) ترجمه ی مقابل (۱) خوب خوبا (۱) ان الله (۱) یا ایها الذین آمنوا (۱) یا ایها الناس (۱) خطاب عام خداوند (۱) رمضان می رود (۱) قرآن ماها (۱) نامه اعمال (۱) بگویم یا که نه (۱) ریشه غفر (۱) و الله (۱) عتاب ها (۱) ختم قرآن در یک ثانیه (۱) یک آیه =یک ختم (۱) تواب قرائت در رمضان (۱) رویت مسلح (۱) http://moonsightingcom (۱) نگاهی به درون خود (۱) اسماء و صفات الهی (۱) اسماءالله و صفات (۱) طرح خوب (۱) کجای کار (۱) ناز نازان (۱) فعالیتهای قرآنی (۱) پانصد آیه (۱) فکر اول (۱) علت نوشتن (۱) تشویق دیگران (۱) تبدیل تاریخ ها (۱) رسیدن به تو (۱) حساب کتاب (۱) تابلوی زندگی (۱) قبول کردن (۱) زندگی ابدی (۱) دو پله عرفان (۱) درس زینب (۱) کدوم تیم (۱) مربی هستی (۱) help others (۱) who is first (۱) why help others (۱) reasons to help (۱) mind reading (۱) my thinking (۱) ultimate access (۱) allah knows (۱) galaxies (۱) billions (۱) ultimate lesson (۱) hereafter (۱) right path (۱) allah's promise (۱) life and hereafter (۱) مراجع اعجاز (۱) حضرت آدم ع (۱) jobs (۱) innovation (۱) ultimate web service (۱) statement (۱) proof (۱) خب بعدش چی (۱) درک کامل (۱) سلسله اهداف (۱) دلیل نهایی (۱) بهترین خدا (۱) نهایت خلقت (۱) هدف نهایی (۱) زمزمع هایم (۱) کعبه 4 وجهی (۱) قرآن و شیع (۱) دوازده شیعه (۱) جستجوی لغات قرآنی (۱) مشاعره قرآنی (۱) مسابقه قرآنی (۱) 1% (۱) مجلس عزا (۱) نتیجه اعمال (۱) وعده های انتخاباتی (۱) نجات غریق (۱) تماشای فیلم (۱) قوانین بازی (۱) بی پروا (۱) استعمارگران (۱) خلاصه نویسی (۱) شاعری (۱) چهارده معصوم (۱) مراسم مذهبی (۱) نسل برتر (۱) چراغ خاموش (۱) زود باوری (۱) ربط (۱) soul (۱) کجایید (۱) ویدیوها (۱) انسان ها (۱) حرف خوب (۱) چارچوب (۱) رویت ماه (۱) حرز (۱) روانشناسان (۱) طولانی ترین (۱) مخالفین (۱) بی دینی (۱) gates (۱) امام ره (۱) درس قرآن (۱) weather (۱) آدم شدن (۱) علت و معلول (۱) دین و ایمان (۱) مهربانترین (۱) اسفار اربعه (۱) check list (۱) وجه الله (۱) توجه توجه (۱) بدیهیات (۱) علم یا ثروت (۱) دانشگاه ها (۱) کافران (۱) وبلاگ قبلی (۱) تقسیم کار (۱) کامل شدن (۱) کلیپ های تصویری (۱) لطف خداوند (۱) رسم الخط (۱) اهم و مهم (۱) موسی الرضا (۱) جوشن (۱) مواخذه (۱) دعای ماه صفر (۱) الحمد (۱) ابراهیمیان (۱) میلیاردها (۱) بانک سئوالات (۱) تحقیق در قرآن (۱) کاملترین (۱) اصل اول (۱) برف پاک کن (۱) نکات قرآنی (۱) انواع حجاب (۱) موضوعات قرآن (۱) activities (۱) بهانه تراشی (۱) زمزمه هایم (۱) نکته قرآنی (۱) انواع ورزش ها (۱) جانشینان پیامبر (۱) analyze (۱) judge (۱) جالب ها (۱) پشت سر (۱) عبرت تاریخی (۱) football (۱) ویدئوهای جدید (۱) پیشواز (۱) داستان خلقت (۱) ایکاش (۱) محدویت (۱) غیر مستقیم (۱) مائده (۱) اصول گرا (۱) اعجاز علمی قران (۱) لغو (۱) زمان و مکان (۱) حرف سیاسی (۱) نویسنده وبلاگ (۱) شب و روز (۱) رضایت خدا (۱) optimistic (۱) حرف خدا (۱) خوردنـــی (۱) حالات (۱) future (۱) ضد خدا (۱) روشها (۱) اهانت (۱) جبر و اختیار (۱) تهیه کننده (۱) نصایح (۱) عشق حسین (۱) خوب و بد (۱) مثال (۱) لبیک (۱) فقط خدا (۱) تایید (۱) بچه گی (۱) جامعیت (۱) human (۱) تحقیق و پژوهش (۱) آزاد اندیشی (۱) شبکه ها (۱) سبحان الله (۱) بی حال (۱) example (۱) تحقیقات علمی (۱) کلیپ های جدید (۱) soccer (۱) زنده بودن (۱) دنیای واقعی (۱) تکرار تاریخ (۱) راسخون (۱) فرمان خدا (۱) زمانها (۱) اجاره نامه (۱) امکان (۱) علم و دین (۱) اولویت (۱) تجزیه و تحلیل (۱) تفکیک قوا (۱) تعجب (۱) جوشن کبیر (۱) هدف خلقت (۱) on-line (۱) پندار غلط (۱) مواظبت (۱) مخلوق (۱) خلوص (۱) ریشه مشکلات (۱) کلاس اول (۱) روز قدس (۱) آخر دنیا (۱) اون دنیا (۱) creation (۱) راه و روش (۱) مدلسازی (۱) آیات محمد و علی (۱) ا ب و ب کر ع م ر ع ث م ا ن (۱) آیات زهرا (س) (۱) ز ه ر ا در قرآن (۱) اهداف بررسی (۱) زوایا و اهداف (۱) دیدگاه ها و اهداف (۱) خطر لیبی (۱) eternal life (۱) خالدون (۱) نفع و ضرر (۱) اثر بر نفس (۱) اثر بر دیگری (۱) مقایسه اثرات (۱) 1% lesson (۱) history lesson (۱) history repeats (۱) قانون یا داستان (۱) ultimate game (۱) worlds (۱) creatures (۱) compare worlds (۱) ultimate service (۱) web service (۱) check articles (۱) correctness (۱) hand writing (۱) sentences (۱) pride of (۱) his satisfication (۱) عین کلمه (و علامات) (۱) تکرارات عینی 5 و 6 و 7 گانه قرآن (۱) عین کلمات (و علامات) (۱) کلمه الله در قرآن (۱) تکرار کلمه الله (۱) رمز تکرار در قرآن (۱) تکرارات عینی 14 گانه قرآن (۱) برخی تکرارهای 14 گانه در قرآن (۱) 14 آیه با ذکر+اسم (۱) تکرار های 12 گانه در قرآن کریم (۱) 12 امام/س (۱) 1000 کلمه عینی پر تکرار قرآن (۱) عین کلمه (وعلامات) (۱) تکرارات عینی 12و 13و 14گانه (۱) برخی تکرارهای 5 و 7گانه در قرآن (۱) رموز و اشارات تعداد تکرار (۱) اعجاز تکرار (۱) اعجاز هندسی (۱) قرآن و جانشین پیامبر (۱) جزییات در قرآن (۱) نهایت جزییات در قرآن (۱) 7 سلام علیک/علیکم قرآن (۱) اشارات در قرآن (۱) برخی تکرارهای 5 و 12 و 14 گانه قرآن کریم (۱) خمسه آل عبا و امامان و معصومین (۱) علل و اشارات تکرار در قرآن (۱) جذب شدن (۱) صفر یا صد (۱) خط کجا بکشیم (۱) دشمنان منتظرند (۱) خدا هم همینطور (۱) 5 مهتدون (۱) علل تعداد تکرارات (۱) تکرار های 14 گانه عینی قرآن (۱) 14 معصومین/ع (۱) 5 ابتغاء الله (۱) 12 آیه الذین+ینفقون (۱) ینفقوق اموالهم (-رئاء) (۱) 12 آیه مصیر (بدون: نار-کافر-ساء-بئس) (۱) امکان وحدت (۱) اسوه گرایی (۱) حوزه قدرت (۱) مادی تا روحی (۱) مراتب قدرت (۱) فاصله تاثیر (۱) چی چی محوری (۱) خودآزمایی (۱) 12 پیامبر در یک آیه (۱) 12 املم /س (۱) رمز تعداد تکرارات (۱) معلم واقعی (۱) درس هر روز (۱) تکرارات 12 گانه (۱) رمز تکرار عبارات (۱) تکرارات 14 گانه (۱) گیم عالی (۱) عدم نامحدویت ! (۱) کدوم سلامتی (۱) درجه زیبایی (۱) درجه هر چیز (۱) درجه حجاب (۱) درجه خوبی (۱) بهترین ها تا (۱) 14 الله علیم حکیمٌ (۱) دقت در تکرارات (۱) 5 علم+یومنون (۱) خمسه آل عبا /س (۱) راه حل مشکلات (۱) دل هر نکته (۱) اینما تولوا (۱) مراتب تکامل (۱) 12 آیه با قل|قال|قول+انسان (۱) 12 امام /ع (۱) اگر شیطون (۱) دستور خدا (۱) 14 گروه قرآنی (۱) 5 آیه با هدی+للمومنین (۱) اعجازات و اشارات (۱) 5 فواد (۱) قلب پنجگانه عالم (۱) 14 آیه سمع+ابصار (۱) چشم و گوش حقیقی عالم (۱) 5 وما ادراک ما ال (۱) مهمترین مدرکات عالم (۱) 12 مدرکات مهم (۱) اندازه گیری های سخت (۱) ویژگی های غیر مادی (۱) بینهایت درجه (۱) روشها و متدها (۱) 12 نجیناو (بدون غرق) (۱) اشارات در تعداد تکرار (۱) 5 الابرار (۱) 5 و 12 و 14 لیلی (۱) چند لیلی (۱) اشارات قرآن (۱) 12 بعد موت (۱) تعداد تکرارها در قرآن (۱) رمز و اشاره با تکرار (۱) 12 قالوا آمنا (۱) رمز تعداد تکرار در قرآن (۱) 12 امام /س ص (۱) 12 نذیر+مبین (۱) رمز در تعداد تکرار (۱) نهایت سرویسهای اینترنت (۱) آینده اینترنت (۱) خودکار سازی همه چیز (۱) شروع بندگی واقعی (۱) برخی تکرارهای 12 گانه (۱) 5 فی هذا القرآن (۱) خمسه آل عبا /س ص (۱) اشارات رمزگونه (۱) 5 آیه قرائت قرآن (۱) 5 کتب الله (۱) علت تکرار عبارات در قرآن (۱) 5 ابتغوا (غیر فتنه) (۱) اشاره ها در در تکرارها (۱) 12 آیه شفاعت (۱) اشارات قران (۱) معنای تکرارها (۱) 14 عذابا الیما (۱) تکرارها در قرآن (۱) 12 تحسبن/یحسبن (۱) 14 الله یرید / یرید الله (۱) اشاره به 14 معصوم /س (۱) تکرارات معنادار (۱) 14 آیه فضل الله (بدون عذاب و شیطان) (۱) اشارات با تعدد تکرار (۱) 5 عبادالله المخلصین (۱) اشارات رمزی (۱) 12 قرض قرآن (۱) اشارات در تکرارها (۱) یه سئوال از خدا (۱) شرایط سئوال (۱) سئوال غلط (۱) امتحان و کنکور (۱) 5 آیه سنت الله (۱) تعداد رمزگونه تکرارها (۱) 10 لو ؟شاء الله ل (۱) 10 ت اگه خدا می خواست (۱) 5 ما شاء الله (۱) 14 آیه لو شاء الله (۱) 14 آیه با اگر خدا بخواهد (۱) رمز تعداد تکرار عبارات (۱) آیه الله/رب+یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر (۱) 12 "من شاء" (۱) 14 من عباده (۱) 9 من یضلل الله (۱) پرسش و تحقیق (۱) 109 مورد حسب (۱) 102 آیه حسب (۱) انتخابات و محاسبه (۱) 7 حساب غلط (۱) 5 سئوال و حساب (۱) تفکر و تعقل (۱) 17 سئوال از محاسبگراها (۱) دقت و صحت (۱) نکته سنجی (۱) لاولی (۱) ابصار الباب النهی (۱) بصیرت و (۱) 12 کلمه +الله (۱) تداعی تعداد (۱) 12 آیه با طیبا+الله (۱) رموز تعداد کلمات (۱) 12 آیه امم (۱) 12 آیه ارث ورث + لله (۱) ریبایی تعداد تکرار مفاهیم (۱) 5 آیه ورث+جنه (۱) 5 بالعباد (۱) خمسه آل عبا ص/س (۱) رمز تعدد تکرارات (۱) 11 لکن اکثر الناس لا یعلمون (۱) zekr dot net (۱) 14 واذکرو (۱) تداعی تعداد تکرار (۱) 12 لا خوف علیهم ولا هم یحزنون (۱) 12 سلطان مبین (۱) رموز تعدد تکرارها (۱) سالگرد مشکل قلب (۱) 5 آیه دبر+امر (۱) پنج تن طیبه (۱) 14 تفکرون (۱) 14 اغرق (۱) 10 کرب و بلاء (۱) 12 تتبعو (۱) 5 آیه بازگشت مقبول (۱) تداعی تعداد تکرارها (۱) امرنا + الله یا رب : 12 مورد، 5 آیه (۱) 12 مورد، 5 آیه (۱) رمز تعداد تکرار و آیه (۱) روابط غلط (۱) آداب سئوال (۱) 14 هو اعلم (۱) 14 تاکید قد الذین (۱) رمز تعداد عبارات و آیات (۱) 13 آیات حق+باطل (۱) آیات با کلمات خاص (۱) 14 آیه دار ال (۱) 12 ادخلوا - نار - جهنم (۱) لطف و جان (۱) 14 انتظار (۱) آمار حروف و کلمات و آیات (۱) دقت و مقایسه (۱) الضالین (۱) 12 آیه حنف/حنبف (۱) 14 آیه با الله+حکمه (۱) شرط انتخاب (۱) 12 مورد حق+اختلاف (۱) آیات با اختلاف+حکم (۱) جا در مجالس (۱) ایمان و علم (۱) درجات عظیم (۱) 5 آیه با خبیر+بصیر (۱) شروط انتخاب (۱) شرط نمایندگی (۱) علیم حکیم (۱) قوانین در مجلس (۱) تبیین اولیه (۱) تدوین و تنظیم (۱) اختلاف و حکم خدا (۱) لزوم وحدت (۱) وعده حق خدا (۱) درسهای مهم (۱) 12 المصیر (بدون بئس) (۱) 14 آمنوا بالله (۱) رموز تکرار کلمات و عبارات (۱) 14 بلد (۱) تکرار های قرآن (۱) 5 وما لهم من ناصرین (۱) تکرارهای رمزگونه (۱) 14 ناصر و منصور (۱) زیبابی تعداد تکرارها (۱) بررسی اعجاز (۱) 5 انا له (۱) استحسانات و رمز تعداد تکرار (۱) 5 * اذ قال لقومه (۱) 5 اجعل لی (غیر فرعون) (۱) 5 وصینا (خداوند) (۱) 14 آیه "بما انزل" (۱) 14 نعلم (۱) 5 شرح (۱) رمز تعداد تکرارها ؟ (۱) 7 الی النور ( و چرا!؟) (۱) سماوات سبع (۱) سئوال از اهلش (۱) خدا و خود شناسی (۱) وحدت خدایی (۱) وظایف مسلمانی (۱) جستجوی عبارات (۱) وآژه های اصلی (۱) 5 الاسماء (۱) 12 یا ایها الذین آمنوا * الله (۱) رموز تکرار عبارات (۱) 7 یا ایها الذین آمنوا اتقوا (۱) رموز تعداد تکرار (۱) 12 غیر الحق (۱) 12 شهداء (۱) 12 انما الله (۱) قراآن کریم (۱) رمز تکرارها در قرآن (۱) 12 عیسی ابن مریم (۱) 12 ارحام (۱) امامان س (۱) 12 وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُکَذِّبِینَ (۱) 12 ؟خشون (۱) رمز تکرارهای قرآنی (۱) 12 الساعه(غیر ما الساعه) (۱) چرا 12 یا 14 تا؟ (۱) 12 کتابا (۱) 12 بالغیب (۱) 14 المدینه (۱) چرا 14تا یا 12تا (۱) 5 انتظروا (۱) 12 ان فی ذلک لایه ل (۱) رموز تکرارها (۱) 12 من یهد/یطع/یتق الله (۱) تکرارهای قرآن (۱) دعای همیشگی (۱) آرزوی نهایی (۱) 14 اسم در قرآن (۱) 53 بصیر (۱) 14 سبیل (۱) تعداد معصومین ؟ (۱) 5 واذکر فی الکتاب (۱) zekr dor org (۱) 12 ضرب الله (۱) 12 امام (س) (۱) اشارات فی تکرارات (۱) 7 ضرب الله مثلا (۱) تکرارت قرآن (۱) جستجو با zekr dot org (۱) 5 آیه با یهدی+الی صراط مستقیم (۱) اشاره به خمسه آل عبا (۱) انواع اشارات قرآن (۱) 5 یوتیه من یشاء (۱) قرآ« (۱) اشاره به پنج تن /س (۱) 7 آیه ولولا فضل الله علیکم (۱) دقت در آیات (۱) 12 یذکر (۱) 12 الثمرات (۱) 5 الشفاعه (۱) 12 درجات (۱) 5 کتاب مبین (۱) 12 العلیم+الحکیم (۱) 12 علیم+حکیم+آیات (۱) رموز تعدد کلمات (۱) 12 کلمه از حنف (۱) ماه 12 وبلاگ (۱) تداعی تعداد ائمه س (۱) 5 خشوع بالغیب (۱) رموز و استحسانات (۱) 12بالغیب (۱) تکرارها و استحسانات (۱) 14حافظین و حافظون (۱) تکرارات و رموز و استحسانات (۱) 14 قالوا یا موسی، نوح، (۱) چند گروه خالص !؟ (۱) رییس نظریات (۱) امام افکار (۱) شرط نقد (۱) چند کلاس (۱) توجه تا پایان (۱) رابطه موجودات (۱) نقطه تا (۱) خدا و موجودات (۱) درس از همه چیز (۱) مقام کوثر (۱) از وحدت تا کثرت (۱) مقام مادری (۱) مقام زهرا /س (۱) آمار درسته (۱) انواع آمار (۱) علی دلیلی داشت (۱) اگه علی دلیلی داشت (۱) 5 انما انت (۱) یا قوم اا (۱) 12 من الصالحین (-هب لی - اکن - ستجدنی) (۱) رموز در تکرار (۱) کدوم آپلود (۱) کدوم دانلود (۱) معرفت و بصیرت (۱) یه صفحه (۱) صفحه خوب (۱) منهم من (۱) کلمات کلیدی تا امروز (۱) ویلاگ شخصی (۱) نکته ها و حرفها (۱) 4 الا من بعد ما جاء (۱) 5 آیه احزاب (۱) گفتش گفت (۱) از خودم بگم (۱) حدیث حضرت ابی عبدالله (ع) به داود بن کثیر (۱) 14 معصوم/ع (۱) رموز مکررات قرآن (۱) تکرارات 5و12و14 گانه (۱) رموز در تکرارات (۱) رمضان 1433 (۱) 14 آیه "اطاعت از خدا ورسول" (۱) 14 معصوم در قران کریم (۱) اشارات و رموز در تکرارات (۱) اعجاز تکرارات (۱) اعجازهای کمی قرآن (۱) 12 ذکر + اسم -لا-لم- (۱) من تبع (مثبت) (۱) 14 معصوم / س (۱) رموزی در تکرارهای قرآن (۱) 12 جاء حق (۱) 12 آیه ٌ کریمٌ (۱) امامان و قرآن کریم (۱) المکررات فی القرآن (۱) 14 معصومین فی القرآن (۱) 14 آیه مع/من الصادقین (۱) المکررات فی القرآن کریم (۱) 5 جاء الحق من (۱) خمسه آل نبی /س (۱) همراه بد (۱) 5 مبینا (مثبت) (۱) خمسه آل عبا /س (۱) المکررات و الاشارات لاهل البیت (۱) 14 آیه شرک نیاوردن (۱) دلیلم علی (۱) دلیل من (۱) علی شناسی (۱) 365 یوم (۱) معجزات تعداد تکرار (۱) 1+14 یتول (۱) 14 یوم القیامه (۱) محمد و علی در 14 معصوم (۱) وحدت اسامی معصومین (۱) محمد و علی (۱) نام محمد و علی در 14 معصوم (س) (۱) اسامی ائمه /س (۱) نام معصومین /س (۱) 5 برق قرآن (۱) 14 اذا قیل لهم (۱) قرآن و تکرارات رمزی (۱) 14 معصوم / ص (۱) حرف های من (دلیلی) (۱) فیلم / دلیلی (۱) نکته ها / دلیلی (۱) / دلیلی /al dale (۱) تن آپ حرف ها (۱) دقت در حرف (۱) رعایت اصول (۱) علت اشتباهات (۱) کارهای کوچولو (۱) نیات کارها (۱) الا وسعها (۱) دلیل حرفهای هم (۱) سرویس اینترنتی (۱) ارائه خودکار دلایل (۱) قرآن و کتاب اعمال ما (۱) تابستان 91 (۱) ویدئوهای اخیر من (۱) خلاصه و صریح (۱) درد دل های من (۱) نوار تصویری-صوتی (۱) کلیپ ها - فیلم و صوت (۱) سئوالات و شبهات (۱) حرف دل خود (۱) حرفها، نظرها و پاسخ ها (۱) شبهات امروزی (۱) چه سئوالات و نکاتی (۱) جستجوی تکرارها (۱) حد اختلاف (۱) ذات بی نشان (۱) افکار من (۱) چقدر تفاوت (۱) امتحان قبل تولد (۱) امتحان ازلی (۱) علم ازلی (۱) تفسیر تکرار (۱) رمز تکرار 5و12و 14 (۱) معصومین و امامان /ع (۱) تفسیر رموز تکرارات (۱) بینهایت آمار (۱) ابزار آمار (۱) کدوم جوونا (۱) امتحان نسل ها (۱) امتحانات آخر الزمان (۱) 14 لیلی (۱) مشکل مجنون (۱) دقت در تکرارها (۱) 14 سبحان (۱) رموز و اشارات تکرارها (۱) ثقلین و 14 هذا القران (۱) دارم غرق میشم (۱) برخی تکرارات قرآن (۱) معصومین /ع (۱) رموز و دلایل تکرار در قرآن (۱) نام علی (ع) در قرآن !? (۱) دلایل و حجیت ها (۱) 5 هو العلی ال (۱) قرآن و رموز تکرار عبارات (۱) اشاره به خمسه آل عبا / س (۱) قران و تکرارات آن (۱) http://zelr dot org (۱) 159 جستجو (۱) اعجاز اشارات تکرار در سوره الفاتحه (۱) ( ادامه ی ) اعجاز اشارات سوره الفاتحه (۱) تفسیر تکرارات قرآن (۱) 14 من السماء ماء ف (۱) تکرارات و اشارات (۱) هدیه اول رجب (۱) مژده اول رجب (۱) هدیه هلال رجب (۱) تا کی !؟ (۱) اول رجب 90 روز تا (۱) تو زرنگی یا خدا (۱) گرما و روزه (۱) بینش برتر (۱) معجزه 14 در قرآن (۱) رمز تکرارهای 14 تایی (۱) 14 فیه یختلفون / تختلفون (۱) اثبات ریاضی زیبایی ! (۱) فلسفه و ریاضی (۱) زیبایی اعداد (۱) یواش تر (۱) سرعت ماها (۱) جهت خدا (۱) سرعت کهکشان (۱) عدالت و (۱) 12 تُنذِر (۱) معجزه 14 (۱) چه بکنم ! (۱) یه جواب (۱) نیت تا عمل (۱) همزمان : معصوم و شیطون (۱) فجور و تقوا (۱) مراتب و طیف (۱) جهت کوشش (۱) ط طه وسط ط ها (۱) معجزه مکان حروف (۱) معجزات هندسی قرآن (۱) 19 سوره (بدون الف و لام در نام سوره) (۱) اعداد و قرآن (۱) سوره ها و حروف مقطعه (۱) تامل در قرآن (۱) رموز عددی در قرآن (۱) 12 آیه الذین امنوا+الذین کفروا (۱) شرط سئوال و بحث (۱) ساختار گفتمان (۱) شروط بیان (۱) حرف با پایه (۱) کدوم گزینه بهتره !؟ (۱) سازمان بزرگ (۱) 14 اسم الله / اسم رب (۱) رموز و تکرارات عددی قرآن (۱) حرف های اخیر - تا 13 خرداد 91 (۱) 14 الحمد لله + رب (۱) 486 از تکرارات 14 گانه در قرآن (۱) الاشارات لاهل البیت ع (۱) 633 کلمات / عبارات با تکرار 12 گانه از قرآن کریم (۱) الاشارات اهل البیت فی القران (۱) الاشارات لخسمه عشر ع (۱) zekr software / tanzil (۱) 1352 کلمات / عبارات 5 گانه از قرآن کریم (۱) 844 کلمات / عبارات 7 گانه از قرآن کریم (۱) الاشارات و اعداد قی القران (۱) starry night pro (۱) برای چه گروه ها (از قرآن) (۱) گروه در قرآن (۱) آمریکا و صهیونیستها (۱) اخراج از خانه ها (۱) قرآن و صیهونیستها (۱) با ماه رمضان چه جوری خداحافظی کنم !؟ (۱) صحیفیه سجادیه (۱) دعای 45 صحیفه (۱) مشکل رویت (۱) اشکالات غیر علمی (۱) دقت علمی (۱) مشکل حق الناس (۱) آخرت و آتش (۱) محرومیت ابدی (۱) 12 آیه ی خشیت (۱) رمضان و تاثیرناپذیرها (۱) تاثیرناپذیرها (۱) نعمت یا عذاب (۱) رمضان غیر مسلمانان (۱) غفران ذنوب بدون 14 معصوم ممکنه !؟ (۱) امکررات فی القرآن (۱) درس زلرله (۱) زلزله واقعی (۱) زلزله ی مهمتر (۱) عقل برتر چیه !؟ (۱) بینش و درجات (۱) افکار و نظریات من (۱) قسم های خداوند (۱) رموز تعداد تکرار در قرآن (۱) ادامه قسم های خداوند (۱) الاشارات الاهل البیت (۱) چرا اینقدر دعای حج در ماه مبارک رمضان اومده ! (۱) قرآن خوان واقعی در ماه رمضان چه کسانی بوده اند !؟ (۱) جستجو در قران الاشارات لاهل البیت (۱) رمز تکرار در قران (۱) آیا خدا عیدی ما را می فرستد (۱) عیدی واقعی (۱) مواظبت و نگهداری (۱) رزق و روزی و عیدی واقعی (۱) تفسیر عیدی آسمانی (۱) 12 وَلِیُّ در 12 آیه کریمه در قرآن کریم (۱) 5 آیه آزمایش شدن (لیبلو؟کم) (۱) سئوالات و پروژه های قرآنی (۱) رموز تعداد تکرارها در قران (۱) اعجاز عددی قران (۱) آمار دقیق حرف به حرف (۱) http://qurancodecom (۱) وسط ترین کلمات و حروف قرآن کریم (۱) http://tanzil dor net (۱) راستی ! وسط قرآن کجاست !؟ (۱) وسط یه کتاب کجاش است ؟ (۱) آمار حروف و کلمات قران (۱) کلمات مرتبط یه کتاب کدوومند !؟ (۱) جستجوی در کتابها (۱) گفتش: دیدی ! رفت !؟ گفت: آره دیدم !!! (۱) رفته است (۱) القران الکریم (مائده) (۱) رموز تکرارهای قران کریم (۱) 14 آیه ماء حیات بخش (۱) الاشارات لاهل البیت قی القران الکریم (۱) لمکررات القرانیه (۱) رموز تکرار در قرآن کریم (۱) 365 یوم (روز / دوره ) در قرآن کریم (۱) الاشارات فی القران الکریم (۱) العجاز العددی (۱) کلمات یوم در قران کریم (۱) الاشارات العددیه فی القران الکریم (۱) المکررات فی قران (۱) الاشارات لاهل البیت فی المکررات (۱) التحقیق فی الاشارات لاهل البیت فی القران (۱) 14 "والذین هم" (۱) الاشارات اهل البیت (۱) التحیقیق فی المکررات القرانیه (۱) 14 ابصار قران (۱) ویدئوهای تابستانی ام (۱) حرف و عقاید و نظرات (۱) کلیپ ها و فیلم ها (۱) رُک و راست (۱) حرفهای تابستان 91 (۱) مشکلات و شبهات (۱) نظرات و نکات (۱) 1000 کلمه اول قرآن کریم (۱) کلوات و حروف (۱) دقیق ترین آمارها (۱) حروف قرآن کریم (۱) 100 کلمه پرکاربردترین (۱) تبدیل شمسی و قمری (۱) جدول اختلاف تقویم های شمسی و قمری (۱) تولد من چه روزی بود (۱) محاسبه دقیق تاریخ (۱) اول محرم 61 (۱) واقعه کربلا در تابستان بود !؟ (۱) محاسبه دقیق تاریخ گذشته (۱) روش تبدیل تاریخ گذشته !؟ (۱) اول محرم در تاریخ (۱) اول سالهای قمری (۱) تبدیل تاریخ شمسی و قمری (۱) تبیین تاریخ گذشته (۱) نامه به علماء و اساتید (۱) http://zekr dor org (۱) «"**فهو خیرٌ ل*"»: ۵ مورد (۱) تکرارات قران و خمسه طیبه س/ص (۱) «"*لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْ (۱) تکرارات قران و 12 امام س/ص (۱) توی هر خانه از اهل البیت، یا علی است یا محمد یا ه (۱) اسامی معصومین س/ص (۱) محمد ص و علی س (۱) خانه های معصومین ص/س (۱) «خوف»: ۱۲۴ مورد در ۱۱۲ آیه (۱) 14 میوه قرآن (۱) ویژگی ها و شرایط (۱) راه حل من !؟ (۱) «"*کلمات الله"|"*کلمات رب*&qu (۱) تکرارات قران و خمسه آل عبا /ص/س (۱) «"باسم"|"بحمد"»: ۱۴ (۱) تکرارات و اشارات در قران (۱) اشارات به معصومین س/ص (۱) الاشارات لاهل البیت س/ص (۱) اسفند 91 (۱) repeated phrases of quran (۱) words and phrases in quran (۱) hints to shia islam in quran (۱) 14 معصومین ع (۱) 47 ویدئو (۱) qur'an and steganography (۱) الاشارات القرانیه لاهل البیت (۱) مبانی تکرارات قران (۱) اشکالات و اعتراضات به تکرارات (۱) لزوم تحقیق در تکرارات (۱) تداعیات از تکرارات قرآن (۱) ذوقیات از تکرارات قرآنی (۱) 10 الحمد لله (۱) پاسخ شبهات تحقیق (۱) هل البیت و الاشارات فی القرآن (۱) دایره 14 معصوم ص/س/ع (۱) تداعیات و ذوقیات (۱) عرفان اولیه (۱) توجه تامل تفکر تدبر (۱) سرفصل پیشنهادی (۱) مخفی کردن حروف (۱) الاشارات الخفیه فی القران (۱) شورای 14 نفره (۱) تبیعیت در قرآن (۱) اشارات قران به 14 معصوم ص/س (۱) موجوداتی با بالاترین مرتبه وجودی ! (۱) 14 معصوم ص/س در قران (۱) 8 دلیل (د ل ل) و 8 برهان قران (۱) جستجوی معنایی (۱) برترین برترین های عالَم (۱) حرفهای جدید (۱) 14 امهً در قرآن کریم (۱) 14 د خ ل جنه (۱) تکرارات قران و معصومین ع (۱) «خوف+ح*ز*ن»: ۲۸ مورد در ۱۴ آیه (۱) 700 جستجو در قرآن (۱) الاشارات للمعصومین فی القران (۱) ولی و مولا (۱) لاشارات الاهل البیت فی القران (۱) دلیل شیعه (۱) هر کسی به هر چی داره دل بسته (۱) گفتش: "عمل صالح" در قرآن تعریف شده یا ن (۱) دنبال "حسین" ع هم در قرآن (۱) الاشارات و العرفان (۱) وقتی دستاتو (دستهایت رو) بلند می کنی تا دعا بکنی (۱) 5 انگشت و 14 بند ظاهری (۱) دقت و تامل و (۱) چند تا تفسیر برای "یس" در سوره "یس (۱) رمز "یس" - شاید -شاید (۱) اشارات و تکرارات ولایی قرآن کریم (۱) حدیث ثقلین و قران (۱) گفتش: فاصله کلمات قران را از هم میشه اندازه گرفت ! (۱) رموز تکرارات قران (۱) گفتش: آیا 6 ==؟ 12 !!! ؟؟؟ (۱) لا جناح علیه (۱) انواع تکرارات قران (۱) همکاری در تکرارات قران (۱) پژوهشگاه و نهاد تحقیقاتی (۱) گفتش: چند تا تفسیر برای "یس" در سوره &q (۱) تفسیر تکرارات قران (۱) الاشارات لاهل البیت فی القرآن (۱) آیه صلوات در قران (۱) اشارات در مکرارات قرآن (۱) dalilialiblogskycom (۱) تکرارهای قران (۱) جمع بندی 14 تایی ها (۱) معصومین و تکرارهای قران (۱) قران و اشارات به عترت (۱) عباد خالص (۱) ع ب د + خ ل ص (۱) وبلاگ علی دلیلی (۱) صفحات علی دلیلی (۱) 14 معصوم ص/س/در قران (۱) نهان نگاری در قران (۱) steganogrphy and quran (۱) رمز و راز تعداد کلمات (۱) رمز و راز تعداد آیه (۱) رمز و راز شماره آیه (۱) اعجاز و زیبایی قران (۱) تناظر لفظ و معنا در قران (۱) تکرارهای ولایی قران کریم (۱) تحقیق بر روی تکرارهای قرآن (۱) سئوالات اساسی در تحقیق (۱) اعجاز و حدیث (۱) عبدالدائم الکحیل (۱) http://kaheel7com (۱) 14 اطاعت از خدا و رسول (۱) http://zekr org (۱) رسالت و معصومین (۱) اطاعت از معصومین (۱) مدال سینه ها نام رقیه (۱) غذای روح ما شام رقیه (۱) عدل و اعتدال (۱) عدالت واقعی (۱) برای آینده بهتر چکار کنیم (۱) اگه برای هر کاری قانون وجود داشت (۱) همیشه خودت رو خدای اون کار فرض کن (۱) قوانین خدا و قرآن و معصومین (۱) اگه من به اون مقام که رسیدم (۱) 10 اصل برای انتخاب شدن (۱) 10 اصل برای انتخاب کردن (۱) برای انتخاب نشدن چه باید کرد (۱) ائتلاف کن (۱) ماه خوبان می رسد (۱) با گناهان (۱) تکرارات و اشارات قران (۱) تبعیت از 14 معصوم ص/س/ع (۱) اشارات به اهل بیت (۱) پیشرفت ظواهر قران (۱) علامتها در قران (۱) وضوح بیشتر قران (۱) http://sadracentralofficecom (۱) اشارات در تکرارات قرآن (۱) چند نوع پنهانکاری (۱) پنهانکاری در یه کتاب (۱) steganograohy (۱) رمز و نهانکاری در قرآن (۱) عترت و قران (۱) داخل بهشت (۱) 5 صراطٌ مستقیم (۱) تکرارات = رموز و اشارات (۱) صراطً (۱) خمسه آل طاها ص (۱) رموز و اشارات در تکرارات قران (۱) 5 هدایت بسوی صراط مستقیم (۱) 12 هدایت بسوی صراط مستقیم (۱) پیام نهایی کربلا (۱) http://sadracentraloffceir (۱) صاحبان مقامات و درجات (۱) اولو ال / اولی (۱) رموز تکرارها در قران (۱) سلطان یعنی چی !؟ مبین یعنی چه !؟ (۱) سلطان مبین یعنی معصومین ؟ (۱) تکراراهای ولایی قران (۱) اشارات و رموز تکرار در قرآن (۱) کلمات در قرآن یعنی چی !؟ یعنی معصومین !؟ (۱) کلمات خدا یعنی معصومین !؟ (۱) اشارات و رموز تکرارهای قران (۱) خدای واحد رو چه جوری میتوان شناخت !؟ (۱) الٌ واحدٌ / الهًا واحدًا (۱) ۱۴ مورد در ۱۴ آیه (۱) بعد از ذات الهی (۱) 14 بسم الله - ذات (۱) ظهور لطف گنج مخفی (۱) خلاصه هستی (۱) برای تشیع، اعداد 5 و 12 و 14 مهمند !؟ (۱) سبحانه و تعالی 14 (۱) اما / فاما مَن (۱) اعجاز ولایی قرآن (۱) تعهد به خدا (۱) نهان نگاری و پنهان نگاری (۱) رموز و اشارات به معصومین ص/س/ع (۱) چیدمان و نهان نگاری قرآن (۱) daliliali on internet (۱) اشازات ولایی قران (۱) سئوالات تحقیقی (۱) اشارات عددی قران (۱) 14 کلمه در آیه صلوات (۱) sadracentrallofficeir (۱) رموز و اشارات ولایی قرآن (۱) عکس ها و پوسترها (۱) آیه صلوات خداوند (۱) آیه لعنت خداوند (۱) upirir/fileuser-5895html (۱) گالری تکرارهای ولایی قرآن (۱) عکس و پوستر از تکرارهای قران (۱) تبلیغ تکرارهای قران (۱) مسابقه تکرارات قرآن (۱) 140 میلیون تومان (۱) نرم افزار جستجوی در قرآن (۱) ارحام قرآن (۱) با کی همسفربشیم (۱) 14 معصوم در قرآن (۱) گفتش - گفت (۱) حرف عجیب (۱) معلومه چی می گه !؟ (۱) معصومین ع در قرآن (۱) من ٍ و ٍ | (۱) نتایج جستجوها (۱) sadra1214 (۱) وظیفه فرزند (۱) خطوط متروی خدا (۱) 7 شهر عشق (۱) رییس جمهور خوب (۱) اولو ال (۱) ولایت در قران (۱) اُولی ال (۱) یفقهون تفقهون (۱) معجزه اشارات قران (۱) ویل للمکذبین (۱) دشمنان 12 امام س (۱) رموز در اشارات قران (۱) رسولٍ (۱) معجزه رموز قران (۱) عَلَىٰ *ٍ *ٍ (۱) رموز تکرارات در اشارات (۱) قصد شارع (۱) alidalilialifacebookcom (۱) daliliali plusgooglecom (۱) الاشارات و الاستحسانات القرانیه (۱) حروف مقطعه-ق (۱) اامکررات القرانیه (۱) الاشارات لاهل البیت س (۱) 14 تکرارات فی القران (۱) اهل البیت فی القران (۱) 14 تکررت: "هذا القران" (۱) 14 تکررت: "اسم" (۱) 12 تکررت: "المفلحون" (۱) 12 تکررت: "الطیبات" (۱) عدل / ع د ل (۱) 14*2 ع د ل در 12*2 آیه (۱) 14 درجات (۱) 12 الطیبات (۱) 12 ذلک الفوز العظیم (۱) نهان نگاری + نهان یابی (۱) امنیت داده و شبکه (۱) فراوانی های ولایی قرآن کریم (فوقک) (۱) شرح خدمات مطلوب (۱) نرم افزار پیشنهادی (فوقک) (۱) پروژه پیشنهادی (۱) فراوانی های ولایی قرآن (۱) نرم افزار جستجو در قرآن (۱) مقالات و اسلایدشو (۱) درس نهانکاری (۱) نهانکاری (۱) مقاله و پروژه و ارائه (۱) تکرارات و رموز در قرآن (۱) ویدئوها (۱) یوتیوب youtube (۱) نهانکاری در قرآن (۱) 5 فی ؟ وعیون (۱) استحسانات قرانی (۱) تکرر قی القران (۱) 14 طور سینا (۱) حروف مقطعه قران (۱) 14 آیه بی مقطعه با ا ل م ن ی (۱) خمسه طیبه ص/س (۱) عدد پی و معصومین ص/س (۱) 5 خمسه طیبه ص/س (۱) فی جنات/ظلال وعیون (۱) پژوهشگاه مکررات ولایی قرآن (۱) امام حسین ع در قرآن (۱) رموز تکرارات قرآن (۱) 14 لا و ؟ ولا -(- مِن) (۱) کربلاء امام حسین ع در قرآن !؟ (۱) سوابق مختلف (۱) حوزه های فعالیت (۱) عناوین مطالب (۱) بهمن 91 (۱) رابطه رسولان و معصومین (۱) تکرارات و اشارات ولایی قران (۱) http://sadracentalofficeir (۱) فضایل امیر المومنین (۱) انا الذی (۱) http://wwwaghaedhaghablogfacom/post-27aspx (۱) قرآن و امیر المومنین (۱) همکاری در پروژه قرآنی (۱) 22657638 (۱) اکسل و اکسس (۱) پروژه قرآنی (۱) پروژه های کارشناسی ارشد قرآنی (۱) امنیت داده- اطلاعات - شبکه (۱) رموز تکرارات و چیدمان قرآن (۱) 199 جستجو (۱) تکرارات 14-14 (۱) به ان درجه (۱) شروط تکامل (۱) دقت در نظر (۱) چیدمان و تکرارات در قرآن کریم (۱) عناوین و سئوالات پژوهشی (۱) مرکز بین المللی پژوهشهای قرآنی مبین (۱) نهان کاری ( پنهان کاری ) (۱) مطالب، سمینار، پایان نامه، پروژه و طرح (۱) نهانسازی فیلم در متون (۱) نهانسازی در قرآن (۱) 14 مشابه "بسم الله" (۱) زوج های قران زوجند (۱) روضه خوانی خدا (۱) http://sadracentralooficeir (۱) امام حسین در قتلگاه (۱) حرفی برای انتخابات مونده هنوز (۱) بیغ وارث و کور وارث سیاسی و عقیدتی (۱) شب جمعه است بده برات (۱) چرا قلم و دوات نیآوردند (۱) خواص و اخص نااهل (۱) بنفعشان نبود (۱) بین دو حاکم در تردیدم، چه کنم ؟ (۱) شخصی از امام صادق پرسید (۱) مخالفان آیین ما (۱) کدام بیشتر خشمگینشان میکند (۱) پیشنهاد آخرت (۱) برای انتخابات (۱) در مرحله دوم مطلوب ها باشند (۱) یه چیزی مثل "دلیلی" (۱) نهایت شفافیت در انتخابات چیه (۱) ارزش و اهمیت اون ویژگی چقدره (۱) درجه صداقت و فهم (۱) شفاف شفاف (۱) میتوانیم مثل معصوم حرف بزنیم (۱) با "احتمالا" و "شاید" (۱) برامون دست بزنند (۱) فراموشی بهمون دست نده (۱) چند نوع تبریک (۱) مخالفان برنده (۱) چند روش تبریک (۱) ضد ناهنجاری (۱) 30000 نتیجه (۱) sadracentralofficeir (۱) 14 هدایت به صراط مستقیم (۱) الاشارات لاهل لبیت (۱) امه / امت (۱) ج ع ل امه (۱) رموز تکرارات و اشارات (۱) می فهمیم (۱) کی میتونیم بگییم می فهمیم ؟ (۱) جدول ویژگی ها (۱) نظرات فردی و گروهی (۱) 12 "*ق*ل* ال* لله" (۱) معصومین ص/س (۱) حجت های خدا (۱) 7 اسم انحصاری معصومین ص/س (۱) پنهانکاری و پنهانکاری (۱) 12 امام س/ع (۱) 14 معصوم در آیات (۱) قرآن و معصومین س/ع (۱) checklist (۱) self-evaluation (۱) 100k ayah (۱) automated world (۱) ata (۱) almost totally automated (۱) دقت لازم (۱) 40 فوق تخصص (۱) لزوم غیب (۱) غیب در هستی (۱) روابط موجودات (۱) سخنرانی جمعی (۱) کامل تر (۱) خدا بهترینه (۱) خیر ال (۱) فی کتاب (۱) حب خدا (۱) حرفهایم (۱) اصلاح انحراف (۱) دعای صفریه (۱) یا شدید القوی (۱) 150 گروه (۱) خود پاسخی (۱) بر علیه خودتون (۱) عالیترین شهادت (۱) ولو علی انفسکم (۱) گروه های منفی (۱) گروه های مثبت (۱) عباد در قرآن (۱) انواع سئوال (۱) 360 و 313 (۱) کربلا در قران (۱) هفت سلام (۱) فیلم ساختن (۱) فیلم دیدن (۱) انواع نکات (۱) اثبات ریاضی امام (۱) مهمترین اصل (۱) یقیین و اعتقاد (۱) لطف و کرم (۱) مشکل فلسفی (۱) جان و مال (۱) رقیقتر (۱) غلیظ تر (۱) جای هر نفر (۱) مسئولیت هایم (۱) سوابیق کار (۱) سوابق و علائق (۱) اخسرین (۱) مطلب و پست (۱) نحسی (۱) کربلای ذهنم (۱) نظریه غلط (۱) امام حسین میدونست (۱) فیلم خدا (۱) طرفدار حق (۱) 14 کلمات (۱) social nets (۱) rate ourselves (۱) کدوم خدا (۱) خدای بهتره (۱) رب و مربی (۱) آیات رب (۱) خدا و تربیت (۱) عطاهای الهی (۱) 14 عطا (۱) 12 آیه عطا (۱) درجه خلوص (۱) خالصی (۱) درجات حجاب (۱) حجاب دنیا (۱) سئوال کردن (۱) thirsty (۱) claims (۱) who we are (۱) س و ج (۱) طراحی سئوال (۱) نظر ایرانیان (۱) روش تایید (۱) ژرف بینش (۱) درک برتر (۱) مالک خدا (۱) مستاجره بنده (۱) تقصیرات (۱) غیر از ما (۱) علت مسایل (۱) مدت حل (۱) مهلت لازم (۱) شش جهت (۱) آزادی کامل (۱) محدویت ها (۱) دقت ها (۱) thought securty (۱) heart security (۱) ear and eye (۱) اگه نبود (۱) میلیارد ثانیه (۱) حرفهای مهم (۱) بی ارزشها (۱) زیربنای فکری (۱) اصول و روش (۱) عقلایی (۱) اتحاد جماهیر (۱) ایلات متحده (۱) satisfication (۱) رضا برضاک (۱) قلبی و عملی (۱) dream softwrae (۱) knowledge extraction (۱) ultimate software (۱) karbalaian (۱) self-test (۱) کربلائیم ؟ (۱) درک عاشورا (۱) عمق درک (۱) بهترها و بدترها (۱) مشکل اصل ها (۱) مشکل رای گیری (۱) محشور با رییس (۱) جمع نظرات (۱) درس از دنیا (۱) چهار وجه کعبه (۱) تسبیحات اربعه (۱) چهار وجه الله (۱) کدوم بهتره (۱) جشن یا عمل (۱) وصیت پدر (۱) فما له (۱) اگز خدا بگه (۱) تنها و گمراه و (۱) لا یستوی (۱) نا مساوی ها (۱) گروه بندی ها (۱) پاک و ناپاک (۱) نامساوی ها (۱) نامعادلات (۱) عملکرد انسان (۱) تناقض ممکن (۱) مشکل انسانها (۱) اشکبارن (۱) اشک یارن (۱) کرسی ها (۱) مفاهیم آزاد اندیشی (۱) 100 تا دوست (۱) مطالب زیاد (۱) موفق موید (۱) پرروها (۱) اولین سئوال (۱) مراتب خلقت (۱) خمس و ذکات (۱) میدونیم (۱) خدا و اولیاء (۱) 13 آیه "لهم فیه " (۱) 15 ایه باذن الله (۱) معصومین ! (۱) 13 لا ینفع (۱) زیان آخرتی (۱) 4 الحمد لله رب العالمین (۱) 5 ماشاءالله (۱) هم چی بودن !؟ (۱) هم حزبی ؟ (۱) هم ؟ (۱) نگو التماس دعا (۱) سعی و کوشش (۱) حدس سئوالات (۱) مدرسان (۱) اساتید و دبیران (۱) 14 آیه یبین + الله (۱) ان یشاء (۱) 14 نعمت الله قرآن (۱) 12 احسان قرآن (۱) 14 فی کتاب قرآن (۱) اشاره به ثقلین (۱) 14 سیروا در قرآن (۱) سیر زمانی یا مکانی (۱) 12 البیت (۱) زینت دادن شیطان (۱) گول زدن شیطان (۱) حق محوری (۱) ؟ان الله ؟هو ال؟؟؟؟؟؟ ال؟؟؟؟؟؟؟؟ (۱) 12 مورد (۱) 12 سجده (۱) اشارات و کنایات (۱) 12 استوی (۱) 14و15و16 !؟ (۱) 14 المنکر (۱) بزرگترین منکر (۱) تبعیت از معصومین (۱) 50 ان فی ذلک (۱) 13 یا ایها النبی (۱) 14 رحمه/الیک من ربک (۱) خشع (۱) 12 یا 14 یا (۱) اصحاب+خالدون در 14 آیه (۱) تذکرات قرآن (۱) 14 الصابرین (۱) 12 و 14 (۱) اشارات و نکات (۱) 7 حجه/حجت (۱) 14 آیه با اطیعو (۱) 12 آیه با اطیعوا الله (۱) 5 آیه با اطیعوا الله (۱) 12 و 5 (۱) اطیعوا الله + رسول (۱) 15 اتبع (۱) پیروی از کی ؟ (۱) راه صحیح و غلط (۱) محروم هدایت خدا (۱) لا یهدی (۱) مواطب باشیم (۱) ما لهم من (۱) کنایات (۱) ؟لهم ما (۱) نتیجه کارها (۱) بهمن 90 (۱) حزب ها (۱) لا اله الا هو ال (۱) tanzil dot net (۱) الطیبات (۱) zekr dot com (۱) وکیل مکیل (۱) رییس معییس (۱) 14 سبحانه (۱) مخلصین واقعی (۱) 12 عباد (۱) 7 طبقه (۱) اختلاف ها (۱) زود باور (۱) دل و قلب (۱) عقل و منطق (۱) 4 تا 24 (۱) تا 90 در صد (۱) 14 هذا القرآن (۱) توسعه سئوال (۱) اشکال تراشی (۱) عمق گرایی (۱) درک بهتر (۱) 12 انتخاب قرآن (۱) جبی یجتبی (۱) علم حقیقی (۱) از کی بپرسیم (۱) الله یعلم (۱) ایده گستری (۱) ایده زندانی (۱) هو الرزاق (۱) اثبات یا رای گیری (۱) لزوم رای گیری (۱) سختی اثبات (۱) پشت عالم (۱) ربط کارها (۱) ویل (۱) تکذیب کنندگان (۱) عالم الغیب (۱) 12 عالم الغیب (۱) 70 شیطان (۱) جستجو آیات (۱) 11 ابلیس (۱) ان الذین آمنوا (۱) 12 مود مثبت (۱) شورای خدا (۱) صفات خداوند (۱) سبع سماوات (۱) 7و12و14و40و70 (۱) 12 قرض (۱) قرض به خدا (۱) 14 صوم (۱) 14 روزه (۱) قرآن رموز قرآن (۱) 14 سیروا (۱) امیت شبکه (۱) 8 از 20 (۱) غیر مجاور (۱) نحن الزکاه (۱) رمز و اشاره (۱) نحن صراط (۱) 12و14 (۱) 26 ساء (۱) نحسی 13 ! (۱) چند گروهیم (۱) چه خطی هستیم (۱) حقوق 10 برابر (۱) شرکت خوب (۱) 12 هو الحق (۱) شبکه پیشرفته (۱) 12 عبادنا (۱) 12 آیه مخلصین (۱) خالص ها (۱) 14 شاهدان (۱) 12 فی الله (۱) 12 شهید (۱) 12 شاهد؟ مثبت! (۱) 12 مفلحون (۱) اشاره به تعداد (۱) 7 خُلِق (۱) 14 تنزیل (۱) جستجو در قرآن کریم (۱) عاقبت + مکذب (۱) 14 لنفسه (۱) تکرارات کلمات (۱) 14 الخلق (۱) تکرارات 14 تایی (۱) تعداد کلمات (۱) 78245 کلمه قرآن (۱) کلمات 1 تا 11 حرفی (۱) 14 قادر (۱) 14 ان فی ذلک لایات لقوم (۱) تکرارهای 14 گانه (۱) رموز تکرار آیات (۱) فیلم هستی (۱) حرفها از 30 دی 90 (۱) حرفها تا 21 بهمن 90 (۱) 12 الحی در قرآن (۱) اشارات عددی (۱) 116 رحمت (۱) 114 آیه رحمت (۱) 5 هدی و بشری (۱) 5 البشری (۱) 8 طاغوت قرآن (۱) جستجو در آیات (۱) 12 آیه بامره (۱) 5 ال الحق (۱) بیاد امام (۱) اگر با شما بودند (۱) فتنه و اتقلاب (۱) 2 آیه با تمام حروف (۱) تعجب نکن از (۱) 5 تعجب غلط (۱) 12 یقین (۱) دروس کامپیوتری (۱) 14 بالقسط (۱) رمز تکرار و تعداد (۱) 15 آیه اختلاف (۱) تکرار و تعدد در قرآن (۱) 14 رسوله (۱) رمز تکرار کلمات (۱) 14 انزلناه (۱) تداعی با 14 معصوم (۱) رمز تعدد کلمات قرآنی (۱) 14 اوحینا (۱) دروس (۱) نیت (۱) رسول الله (۱) راه راست (۱) می (۱) سلامتی (۱) عجله (۱) چه باید کرد (۱) تصمیم (۱) نهایی (۱) تقوا (۱) اثبات (۱) فرهنگ سازی (۱) هبوط (۱) اهل سنت (۱) حل مشکلات (۱) رمز و راز (۱) life (۱) اعتقادات (۱) learning (۱) ریاضییات (۱) بیداری (۱) ناسزا (۱) سوابق تدریس (۱) اشتباهات (۱) معبود (۱) اعجاز (۱) پاسخ (۱) غیب (۱) عصمت (۱) خطوط (۱) heart (۱) qur'an (۱) خود محوری (۱) آل عبا (۱) سوابق (۱) قرارداد (۱) مرض (۱) گرفتار (۱) بحث (۱) امیر المومنین (۱) دعوا (۱) فلسفی (۱) آیه (۱) chat (۱) اختراعات (۱) خواست خدا (۱) یا حسین (۱) کلیات (۱) تاتر (۱) مریضی (۱) راز و نیاز (۱) معادلات (۱) بدرقه (۱) لیلا (۱) قضاوت (۱) پیامبران (۱) کعبه (۱) حفاظت (۱) سال نو (۱) سال جدید (۱) وحدت (۱) مداحی (۱) حرفهای خودمونی (۱) شب یلدا (۱) حسینی (۱) مقامات (۱) گذشت (۱) باطل (۱) عبادت (۱) کارشناسی ارشد (۱) روزه (۱) زیبایی (۱) بندگی (۱) فهمیدن (۱) راه (۱) نمره (۱) توسعه دانش (۱) کارآفرینی (۱) نذر (۱) جایگاه (۱) شهیدان (۱) کاربرد (۱) بهینه سازی (۱) توبه (۱) اینترنتی (۱) مصلحت (۱) عیدی (۱) مسیر (۱) مسئولیت (۱) پیامبر (۱) لعل (۱) طلاق (۱) واقعیت (۱) شناخت (۱) صلوات (۱) بیان (۱) لا اله الا الله (۱) کارگردان (۱) شانس (۱) فریب (۱) email (۱) انتخاب برتر (۱) امام حسن (۱) جدایی (۱) توحید (۱) اعتراض (۱) رحمت (۱) خدایا (۱) اخلاق (۱) دیگران (۱) آب (۱) توکل (۱) شخصیت (۱) ملاصدرا (۱) مشکلات (۱) اصلاحات (۱) آموزشی (۱) درخت (۱) قبر (۱) حقیقت (۱) مادر (۱) english (۱) معشوق (۱) حسین (۱) فلسفه (۱) قیامت (۱) ایران (۱) فوتبال (۱) قبله (۱) ایدز (۱) خورشید (۱) ریاضی (۱) ورزشی (۱) جوک (۱) دنیا (۱) 999 (۱) رضا (۱) ورزش (۱) اسلام (۱) عشق (۱) تولد (۱) محرم (۱) نشانه (۱) سیاست (۱) ازدواج (۱) گذشته (۱) سختی (۱) هفت سین (۱) اصلاح طلب (۱) مشکل (۱) افتتاح (۱) بهشت (۱) رفتن (۱) ابزار (۱) خانه (۱) پیشنهاد (۱) مبارک (۱) نقشه (۱) زبان (۱) ادب (۱) نور (۱) اول (۱) جامع (۱) عقاید (۱) پدر و مادر (۱) مجنون (۱) پژوهش (۱) جهت یابی (۱) تدریس (۱) حرفهای من (۱) عرفانی (۱) مدیریت (۱) پیشرفت (۱) نعمت (۱) شعار (۱) همیشه (۱) مفاهیم (۱) بیماری (۱) الله (۱) هدف (۱) لیبی (۱) اعمال (۱) عرفه (۱) زن و مرد (۱) جهنم (۱) تاریخچه (۱) فکر (۱) نیایش (۱) اعدام (۱) زاویه (۱) تابلو (۱) شیعه (۱) قبول (۱) عید غدیر (۱) چشم دل (۱) علوی (۱) خط قرمز (۱) زینت (۱) بررسی (۱) عید قربان (۱) پیچیدگی (۱) هلال ماه (۱) سخی (۱) واقع گرایی (۱) طیف (۱) بیلیارد (۱) وبلاگها (۱) اجر (۱) heaven (۱) عرفات (۱) مبارکترین (۱) صراط مستقیم (۱) برچسب (۱) علت (۱) حرف زدن (۱) خوبان (۱) اکثریت (۱) علامت (۱) facebook (۱) surgery (۱) سکته قلبی (۱) علامه (۱) بهترین راه (۱) ماه رمضان (۱) سایت و وبلاگ (۱) دیدنی ها (۱) فعالیت (۱) حدیث ثقلین (۱) مبانی (۱) بخیل (۱) ارتقاء (۱) مسایل (۱) نرم افزار (۱) نقد فیلم (۱) لینک ها (۱) واژه ها (۱) نکته ها (۱) مقابله (۱) آیا میدانید (۱) امام زمان (۱) حرف دل (۱) سکته (۱) مساله (۱) کلیدی (۱) التماس دعا (۱) ژاپنی (۱) عترت (۱) رزق و روزی (۱) بد و خوب (۱) شاید (۱) حوصله (۱) حفظ قرآن (۱) خطر (۱)
دوستان من اولین صفحه شخصی نویسنده پیوندهایی برای مشخصات کامل نویسنده صفحه دیگری از نویسنده صفحه دیگری از نویسنده صفحه شخصی نویسنده در توئیتر صفحه مطالب شخصی در گوگل پلاس زیبایی و امنیت در اشارات ولایی قران کریم روش نزدیک شدن به قران کریم (صوتی - 55 دقیقه) اگه یه روزی مشگلی داشتیم .. !!! پرتال زیگور طراح قالب